Ahogyan a bíró látja

Mit tehetünk, ha a munkaügyi perben marasztalt fél nem fizet?

Gyakran előfordul, hogy a perben született jogerős ítéletben vagy végzésben marasztalt fél nem tesz eleget önként a kötelezésnek, azaz nem fizeti meg a bíróság által elmaradt munkabér, kártérítés, perköltség vagy egyéb jogcímeken megítélt összegeket. Ebben az esetben a fél végrehajtási eljárás keretében érvényesítheti igényeit.

Folytatás

Ahogyan a bíró látja

Meddig gyakorolható az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás joga?

A munkáltató és a munkavállaló egyoldalú, címzett és indokolt jognyilatkozatával azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, mely lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását. Folytatás

Ahogyan a bíró látja

Egyenlő bánásmód – AIDS a munkahelyen

A Philadelphia című Oscar-díjas amerikai filmdráma már a 90-es évek elején felhívta a figyelmet a HIV/AIDS betegek társadalmi és munkaügyi szempontból ellehetetlenült helyzetére, azonban évtizedek teltek el, amíg a jogalkotás reagált a jelenségre. Nézzük meg, milyen jogok illetik meg napjainkban a HIV/AIDS beteg dolgozókat, és a munkáltatóktól mit vár el adott esetben a jogalkotó. Folytatás