Délutáni műszakba osztottak be, de ezt nem tudom vállalni. Felmondhatnak?

A méltányos mérlegelés követelménye

Munkaszerződéses megállapodás és kollektív szerződéses rendelkezés hiányában a munkáltató korlátok nélkül jogosult a munkavégzés módját és annak feltételeit meghatározni?

Nyolc éve dolgozom egy cégnél, ahol a kezdetek óta reggel 8:00 órakor kezdtem a munkát. Mivel a férjem sokat dolgozik külföldön, ezért én hozom el az öt éves gyermekünket az óvodából. A jelenlegi munkaidő-beosztásomban ezt meg is tudom oldani. A főnököm a múlt héten viszont jelezte, hogy június elejétől néhány hónapig délután kellene kezdenem, ami viszont részemről a gyerekem miatt nem megoldható. Amúgy különösebb indokot a döntéséhez nem fűzött a főnököm, csupán annyit közölt velem, hogy a délutáni műszakban is meg kell állnom a helyem. A munkáltató arra hivatkozik, hogy miután a munkaszerződésben fix munkaidőben nem állapodtunk meg és a munkaszerződés szerint a munkaidő-beosztást a munkáltató egyoldalúan jogosult meghatározni, ezért ez így teljesen jogszerű. Valóban megteheti ezt a munkáltató, illetve ha nem tudom megoldani a délutáni munkavégzést, akkor felmondhatnak nekem?

A munkáltató és a munkavállaló közötti alá-fölérendeltségi viszonyból következik, hogy eltérő megállapodás, illetve kollektív szerződéses rendelkezés hiányában a munkáltató egyoldalúan jogosult a munkavégzés módját és annak feltételeit meghatározni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a munkavégzés módját és feltételeit meghatározó egyoldalú munkáltatói intézkedéseknek ne lennének általános érvényű korlátai.

Az új Mt. 6. § (3) bekezdése – egy alapelv bevezetésével – általános jelleggel valamennyi a munkavégzés módját és annak feltételeit meghatározó munkáltatói intézkedésekkel szemben korlátot szab. Az alapelv értelmében a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, hiszen a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Ez az alapelv érvényesül a munkaidő beosztásának meghatározása során is.

A fenti tényállás alapján megállapítható, hogy a családi körülményeire és a gyermekének helyzetére tekintettel a munkáltató fenti intézkedése Önnek aránytalan sérelmet okoz. Amennyiben a munkáltató két műszakban működik és a délutáni műszakba történő beosztása láthatóan különösebb munkáltatói érdekeket (pl. jelentős kár elhárítása) nem szolgál, így nem lenne akadálya annak, hogy Önt kizárólag a délelőtti műszakban foglalkoztassák.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda