Jár-e végkielégítés, ha a munkáltatói felmondás alapja az egészségi okból eredő alkalmatlanság?

A munkáltatóm a munkaviszonyomat egészségi okokból eredő alkalmatlanság miatt felmondással megszünteti. A HR osztály arról tájékoztatott, hogy a betöltött 6 évem ellenére nem jár nekem a törvény szerinti kéthavi végkielégítés, mert a munkaviszonyom nem a munkáltató működésében rejlő ok miatt, hanem alkalmatlanság miatt kerül megszüntetésre.

A 2012. július 1-je előtt hatályban lévő Munka Törvénykönyve („régi Mt.”) szerint a munkavállalónak akkor is járt végkielégítés – feltéve, hogy a munkaviszonyban töltött időre vonatkozó egyéb törvényi feltételek fennálltak – ha a munkaviszonya akár a magatartása, akár a képessége miatt került megszüntetésre munkáltatói rendes felmondással.

A régi Mt. rendelkezéseitől eltérően a 2012. július 1-jén hatályba lépett új Munka Törvénykönyve („új Mt.”) a végkielégítésre való jogosultságot másként szabályozza. Az új Mt. alapján már nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége. Ha tehát a felmondás indoka a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képessége, azaz a munkavállaló munkaviszonya egészségi okból eredő alkalmatlanság miatt kerül megszüntetésre munkáltatói felmondással, úgy az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén természetesen továbbra is jár a végkielégítés.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda