A szabadság kiadása próbaidő alatt

Három hónapos próbaidőmet töltöm az új munkahelyemen, és szeretnék néhány napra szabadságra menni. Jár a próbaidő alatt szabadság, vagy a munkáltató belátására van bízva, hogy a próbaidő alatt elenged? Folytatás

Jön a szabadság amnesztia? Akadályok és aggályok

2013. szeptember 9-én került benyújtásra önálló képviselői indítványként az a javaslat, amely a Munka Törvénykönyve és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvények szabályozási köre tekintetében lehetőséget teremt arra, hogy a munkavállalóval történő megállapodás esetén a tervezetben meghatározott mértékű felhalmozott szabadságokat – bizonyos korlátozásokkal – a munkáltató legkésőbb 2014. február 1-ig pénzben megválthassa. Folytatás