XIV. Magyar Munkajogi Konferencia

Az idei konferencián a munkaviszony megszüntetésének kérdése különös hangsúlyt kap. Számos előadás foglalkozik ezzel a témával, vizsgálva mind az elméleti, mind a gyakorlati összefüggéseket.

A plenáris ülésen és a szemináriumon is téma lesz a köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó sajátos munkajogi szabályozás. Kúriai bírák ismertetik a joggal való visszaélés és az egyenlő bánásmód kérdésével foglalkozó joggyakorlat elemző csoportok munkájának eredményeit. Vizsgáljuk majd a munkáltató jogszerű ellenőrzési lehetőségének korlátait. De téma lesz a munkaidő megszervezésének, a vezetők jogállásának, illetve a szakszervezet és munkáltató kapcsolatának problémája is.

Nem maradnak el hagyományos előadásaink sem: várjuk megszokott előadóinkat a pódiumvitára és újra elmélkedhetünk, illetve álmélkodhatunk rendhagyó munkaügyi ítéleteken is.

Tovább a munkajogi konferencia oldalára.