Amikor a közalkalmazotti kinevezés nem rendelkezik a próbaidőről

A Kjt. szerint a próbaidő kikötése kötelező

Közalkalmazottként helyezkedtem el, azonban a kinevezésem nem tartalmaz próbaidőre vonatkozó rendelkezést. Ezen azért lepődtem meg, mert az állásinterjún a munkáltatóm még tájékoztatott is arról, hogy az első három hónap próbaidőnek minősül, mely idő alatt bármelyik fél indokolás nélkül megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt. A kérdésem ebből kifolyólag az, hogy amennyiben a kinevezés a próbaidőre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, akkor ez azt jelenti, hogy próbaidő nem alkalmazható, vagy ennek ellenére is próbaidőnek számít a jogviszonyom első három hónapja?

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény („Kjt.”) vonatkozó rendelkezései szerint a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő kikötése kötelező.

Ezen jogszabályi kikötés alól, azaz a kötelező próbaidő alkalmazása alól a törvény az alábbi kivételeket engedi:

  • áthelyezés,
  • meghatározott munka elvégzésére, vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetőleg
  • azonos felek közötti újabb kinevezés

esetén nem kell próbaidőt megállapítani.

Az említett eseteken kívül ágazati végrehajtási rendelet rendelkezhet akként, hogy adott munkakör betöltéséhez bizonyos szakmai gyakorlat megléte esetén próbaidő nem köthető ki.

Tehát főszabályként a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapos próbaidő kikötése a jogszabály erejénél fogva kötelező. Abban az esetben, ha ezen kikötést a kinevezés nem tartalmazza és a fentebb nevesített kivételek egyike sem áll fenn, a próbaidőre vonatkozó rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, hiszen a jogalkotó a próbaidő kikötését nem a felek megegyezésére, akaratára bízta, hanem kötelezővé tette.

 

Dr. Csondor Cecília
Ügyvéd

 

 

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!
 
Photo: Oakozhan / Shutterstock