Munka-Adó

Christopher Bullock elhíresült mondata szerint „Lehetetlen bármiben is biztosnak lenni, a halált és az adókat kivéve.”. Szerintünk viszont az egyetlen dolog, ami biztos, az az, hogy az adó tekintetében nem lehet biztos az ember. Rovatunk célja, hogy útmutatást adjon munkáltatók és munkavállalók részére egyaránt a munkavégzés hétköznapi és különös adókérdései tekintetében. Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét arra, hogy szakértőink válaszai nem tekinthetőek jogi tanácsadásnak.


HírekMunka-Adó

Február közepén érkezik az SZJA-visszatérítés

Varga Mihály Pénzügyminiszter már korábban bejelentette, hogy a gyermeket nevelő szülőknek visszajár a 2021-ben befizetett személyi jövedelem adójuk (SZJA), aminek felső határa az átlagbér éves adótartalma. Azt korábban is lehetett tudni, hogy több, mint 1,9 millió érintett összesen 600 milliárd forint visszatérítésre lesz jogosult, az alábbiakban azt foglaljuk össze, hogy pontosan miként.

Munka-Adó

Adókedvezmények, járulékfizetési alsó és felső határok

A minimálbér emeléssel kapcsolatos főbb közvetlen és közvetett hatások

Azt már megszokhattuk, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum összege évről évre emelkedik. A 2021-es minimálbér elfogadásának folyamata azonban a korábbi évektől eltérően folyt: egyrészt – bár a KSH adatai alapján a bérdinamika 2020-ban sem csökkent – a koronavírus gazdasági hatásaira (is) tekintettel egy óvatosabb emelés született: a minimálbér 4 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 3,8 százalékkal növekszik. Másrészt, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2021. január 28-án került kihirdetésre, és az csak 2021. február 1-jével lép hatályba és az először márciusban, a februári bér kifizetésekor lesz érezhető.

Munka-Adó

Veszélyhelyzet: szabad felhasználású költségtérítés a távmunkában dolgozóknak

Bár az átfogó távmunka újraszabályozás még várat magára, a Kormány az újabb veszélyhelyzetre tekintettel a távmunkavégzésre vonatkozó rugalmasabb szabályokat vezetett be a 487/2020 (XI. 11.) Korm. rendelet kihirdetésével. A kormányrendelet értelmében távmunkavégzés esetén nem kell alkalmazni a munkavédelmi törvény távmunkára vonatkozó szabályait, a veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató és a munkavállaló megállapodásban eltérhet a Munka Törvénykönyve távmunkára vonatkozó 196. §-ában rögzített szabályoktól, valamint körülhatárolták, hogy milyen mértékű lehet a munkáltató távmunkához való adómentes hozzájárulása.

Munka-Adó

Enyhítés a lekötött (fejlesztési) tartalék képzésre vonatkozó szabályozásban

A 2020. május 1. napján hatályba lépett új, a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében hozott kormányrendelet [171/2020. (IV. 30.)] enyhítést tartalmaz a fejlesztésitartalék-képzés vonatkozásában. Az új rendelet átmeneti szabályként megváltoztatja a lekötött tartatalék képzés korlátjára vonatkozó rendelkezéseket és eltörli az eddigi, legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50%-ára vonatkozó korlátozást. Az átmeneti szabály szerint a társasági adóalany adózás előtti eredményét csökkenti az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.

Munka-Adó

Elszámolhatóak a home office költségei?

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt általánossá vált az otthonról történő munkavégzés Magyarországon is. Az ezzel kapcsolatos költségeket főszabályként a munkáltatónak kell megtérítenie, a munkavállaló pedig – az adóhatóság értelmezése szerint is – költségként elszámolhatja a felmerült kiadásokat.

Munka-Adó

Bevallási és fizetési könnyítésekkel bővül a Gazdaságvédelmi Program

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint több, mint 600.000 érintett vállalkozás jelentős mozgásteret kap ahhoz, hogy adófizetési kötelezettségét csökkentse, illetve időben átcsoportosítsa és ezáltal likviditását növelje. Megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete (Rendelet) a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további adózási könnyítésekről.