Munka-Adó

Christopher Bullock elhíresült mondata szerint „Lehetetlen bármiben is biztosnak lenni, a halált és az adókat kivéve.”. Szerintünk viszont az egyetlen dolog, ami biztos, az az, hogy az adó tekintetében nem lehet biztos az ember. Rovatunk célja, hogy útmutatást adjon munkáltatók és munkavállalók részére egyaránt a munkavégzés hétköznapi és különös adókérdései tekintetében. Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét arra, hogy szakértőink válaszai nem tekinthetőek jogi tanácsadásnak.


Munka-Adó

Enyhítés a lekötött (fejlesztési) tartalék képzésre vonatkozó szabályozásban

A 2020. május 1. napján hatályba lépett új, a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében hozott kormányrendelet [171/2020. (IV. 30.)] enyhítést tartalmaz a fejlesztésitartalék-képzés vonatkozásában. Az új rendelet átmeneti szabályként megváltoztatja a lekötött tartatalék képzés korlátjára vonatkozó rendelkezéseket és eltörli az eddigi, legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50%-ára vonatkozó korlátozást. Az átmeneti szabály szerint a társasági adóalany adózás előtti eredményét csökkenti az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.

Munka-Adó

Elszámolhatóak a home office költségei?

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt általánossá vált az otthonról történő munkavégzés Magyarországon is. Az ezzel kapcsolatos költségeket főszabályként a munkáltatónak kell megtérítenie, a munkavállaló pedig – az adóhatóság értelmezése szerint is – költségként elszámolhatja a felmerült kiadásokat.

Munka-Adó

Bevallási és fizetési könnyítésekkel bővül a Gazdaságvédelmi Program

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint több, mint 600.000 érintett vállalkozás jelentős mozgásteret kap ahhoz, hogy adófizetési kötelezettségét csökkentse, illetve időben átcsoportosítsa és ezáltal likviditását növelje. Megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete (Rendelet) a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további adózási könnyítésekről.

Munka-Adó

Koronavírus: adózási kedvezmények és az esetleges munkajogi megoldások kapcsolata

Mivel többféle értelmezés és kommunikáció is napvilágot látott a munkáltatói és munkavállalói közterhek könnyítését célzó jogalkotás tekintetében, jelen cikkünkkel szeretnénk rávilágítani az általunk helyesnek tartott értelmezésre, amelyet a lenti jogszabályok megalkotása óta a NAV és a pénzügyminisztérium közleményeivel is megerősített.  Az alábbiakban röviden értelmezzük a vonatkozó adóintézkedéseket, és összefoglaljuk, hogy ezekre milyen munkajogi válaszok adhatóak.