Cikkek & interjúk

A munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkavállaló által – 1. rész

A munkaügyi perek jelentős része a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt indul, de ne gondoljuk, hogy ebben csak a munkáltatók ludasak. Számos esetben a munkavállalók is megszegik az irányadó szabályokat, az más kérdés, hogy ezt tudatosan teszik-e vagy csupán azért, mert fogalmuk sincs, hogy egy munkaviszonyt miként lehet jogszerűen megszüntetni. Jelen írásomban bemutatom, hogy melyek azok a tipikus esetek, amikor megvalósul a munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkavállaló részéről, melyek azok a jogszabályi feltételek, amelyeket munkavállalóként teljesíteni kell ahhoz, hogy szabályosan szabadulhasson a munkáltatójától, és milyen szankciókkal számolhat az, aki fittyet hány a jogszabályi előírásokra és a munkaviszonyát nem az előírtak szerint szünteti meg.

Cikkek & interjúk

Van értelme a szakszervezeti tagságnak?

Sok ágazatban adódik a kérdés munkavállalók számára, hogy érdemes-e tagja lenni valamelyik érdekképviseleti szervnek, szakszervezetnek. Azonban a tagdíj, a szakszervezeti érdekérvényesítés korlátjai és az aggodalom, mely szerint a munkáltató esetleg rossz szemmel nézheti a munkavállaló szakszervezeti tagságát és aktivitását, elriasztanak sokakat a szakszervezetektől. A tagság lehetséges előnyeiről, a munkavállalók aggályairól, a szakszervezetek érdekérvényesítő feladatairól beszélgetünk a TÁVSZAK T-Systems vállalati szakszervezet elnökével, Hajdu Tímeával.

Cikkek & interjúk

A közalkalmazott teljesítményértékelése és az ezzel kapcsolatos jogorvoslati szabályok

A teljesítményértékelés, illetőleg minősítés a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) értelmében meghatározott esetekben munkáltatói kötelezettség, másfelől lehetőség a közalkalmazott javadalmazásának eltérítése, előmenetelének gyorsítása szempontjából. A minősítés eredményeként azonban a közalkalmazott jogviszonya meg is szüntethető, eltérített illetménye lecsökkenthető. Az értékelés eredményére a közalkalmazott részéről észrevétel tehető, illetőleg bizonyos feltételek fennállása esetén a teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításainak, személyiségi jogot sértő megállapításainak megsemmisítése kérhető a bíróságtól.

Cikkek & interjúk

Hogyan szüntessük meg a munkaviszonyt a próbaidő alatt?

A próbaidő alatti azonnali hatályú munkaviszony megszüntetésre irányuló jognyilatkozatot a próbaidő tartama alatt közölni kell. Nem elegendő, ha a munkáltató a próbaidő utolsó napján intézkedik a dokumentum postára adása iránt.

A Felek a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben jogosultak próbaidőt meghatározni, a Munka Törvénykönyve (Mt.) 45. §-ának (5) bekezdése szerint.