Gyakori kérdések

Közalkalmazottból munkavállaló

Jár a végkielégítés, ha a közalkalmazott nem járul hozzá a jogviszonyváltáshoz?

Egy olvasónk írta, hogy közalkalmazottként dolgozik egy munkáltatónál, melynek személye hamarosan változni fog, mert a munkáltató azon szervezeti egysége, melyben a közalkalmazott munkát végez, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra. A közalkalmazottat írásban tájékoztatták az átvevő munkáltatónál történő foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartami elemeire vonatkozó ajánlatról. A közalkalmazott azonban úgy döntött, hogy nem kíván az átvevő munkáltatóval munkaviszonyt létesíteni, a munkaszerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot nem fogadja el.

Gyakori kérdések

Amikor a közalkalmazotti kinevezés nem rendelkezik a próbaidőről

A Kjt. szerint a próbaidő kikötése kötelező

Közalkalmazottként helyezkedtem el, azonban a kinevezésem nem tartalmaz próbaidőre vonatkozó rendelkezést. Ezen azért lepődtem meg, mert az állásinterjún a munkáltatóm még tájékoztatott is arról, hogy az első három hónap próbaidőnek minősül, mely idő alatt bármelyik fél indokolás nélkül megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt. A kérdésem ebből kifolyólag az, hogy amennyiben a kinevezés a próbaidőre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, akkor ez azt jelenti, hogy próbaidő nem alkalmazható, vagy ennek ellenére is próbaidőnek számít a jogviszonyom első három hónapja?

Cikkek & interjúk

Munkahelyet szeretnék váltani rövid időn belül

Amikor a közalkalmazott jogellenesen szünteti meg a jogviszonyát

Jelenleg 11 éve dolgozom közalkalmazottként egy óvodában óvónőként. Nem szeretnék viszont a jövőben ezen a területen tevékenykedni, ezért megpályáztam több álláslehetőséget. A napokban jelezte egy cég, hogy akár a jövő héten kezdhetnék náluk az új munkakörben. Milyen korlátjai lehetnek annak, hogy egyik pillanatról a másikra megszüntessem a közalkalmazotti jogviszonyomat, illetve milyen következményekkel jár, ha nem dolgozom le a lemondási időmet?

Cikkek & interjúk

A jubileumi jutalomra való jogosultság feltételei

Közalkalmazottként dolgozom immáron 25 éve egy óvodában pedagógusként. Az iránt érdeklődöm, hogy mik a jubileumi jutalom kifizetésének feltételei. Feltétel-e e kifizetés szempontjából a folyamatos közalkalmazotti jogviszony? Mikor jár először a jubileumi jutalom, illetve hány évet kell közalkalmazotti jogviszonyban állni ahhoz, hogy valaki jogosulttá váljon jutalomra?

Gyakori kérdések

Sérteget és aláz a főnököm. Közalkalmazottként élhetek a rendkívüli lemondás jogával?

Egy olvasónk írta: Közalkalmazottként dolgozom egy önkormányzati intézményben, ahol a felettesem rendszeresen minősíthetetlen hangnemben beszél velem, megaláz a kollégák előtt. Nem szeretnék ilyen körülménye között ezen a munkahelyen dolgozni. Élhetek-e ilyenkor a rendkívüli lemondás jogával? Ha igen, akkor mi a teendőm? Kell-e indokolnom a lemondásom és ha igen, akkor hogyan? Kivel és milyen módon kell közölöm? Mit kell a munkáltatónak ilyenkor kifizetnie részemre?

Gyakori kérdések

A közalkalmazott vezetői megbízásának visszavonása

Egy olvasónk írja, hogy közalkalmazottként dolgozik és tavaly három évre szólóan vezetői feladat ellátására megbízást kapott. A munkáltatói jogkör gyakorlója azonban visszavonta a megbízást. A jelen írásban tisztázzuk, hogy a melyek a vezetői megbízás visszavonásának törvényi feltételei, milyen esetben köteles a munkáltatói jogkör gyakorlója a döntését indokolni, milyen következményei vannak a vezetői megbízás visszavonásának a közalkalmazott foglalkoztatására, és mit tehet a közalkalmazott, ha a munkáltató döntésével, annak indokaival nem ért egyet.