Hírek

Változások a részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán

Nem minden munkavállaló tölti ki a gyermek hároméves koráig a gyermek gondozása céljából igénybe vehető fizetés nélküli szabadságot. Akik visszatérnek aktív állományba, kérhetik a munkáltatójuktól az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőben történő foglalkoztatásukat, és ennek megfelelően ajánlatot tehetnek a munkaszerződésük módosítására, melyet a munkáltató köteles elfogadni.

Hírek

A minimálbér és a garantált bérminimum 2020-ban

2020. január 1. napjától ismét emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Cikkek & interjúk

Karácsonyi buli a munkatársakkal? Akár fegyelmi büntetés is lehet a vége!

Év végi rendezvények, csapatépítések alkalmával a szokásos munkahelyi környezetből kiszakadva kötetlen szórakozásra, ünneplésre is sor kerül. Az egész évi feszültség levezetése, az ünneplés nem ritkán együtt jár kisebb-nagyobb mennyiségű alkohol elfogyasztásával. Amíg mindez észszerű keretek között történik, és csupán oldott hangulathoz segíti a kollégákat, addig természetesen tolerálható, és valóban a csapat épülését segíti. Ilyen helyzetben nem árt azonban vigyázni a mértékkel, hiszen ezek a rendezvények szoros összefüggésben állnak munkaviszonyunkkal! Ez lényegében azt jelenti, hogy egy munkahelyi bulin is terhelnek a munkaviszonyból eredő alapvető kötelezettségeink, annak ellenére, hogy munkaidőn kívül és legtöbbször a munkahelyünktől távol tartózkodunk.

Gyakori kérdések

Kérhetem a részmunkaidőben történő foglalkoztatásomat?

Gyermekem 2019. december végén lesz másfél éves. 2020. január másodikától pedig vissza szeretnék menni dolgozni a korábbi munkahelyemre. A főnökömnek már novemberben jeleztem a visszatérési szándékomat, az aktív állományba való belépésem konkrét dátumát is megjelöltem. 8 órás munkaszerződésem van, de gyermekem miatt nem tudok napi nyolc órát dolgozni és a munkahelyemen tölteni. Kérhetem-e a részmunkaidőben történő foglalkoztatásomat? Ha kérhetem, akkor hány órában? Lehetőség szerint 6 órás részmunkaidőt szeretnék kérni. A munkáltató jogosult ezt a kérést visszautasítani?

Cikkek & interjúk

Hogyan szüntessük meg a munkaviszonyt a próbaidő alatt?

A próbaidő alatti azonnali hatályú munkaviszony megszüntetésre irányuló jognyilatkozatot a próbaidő tartama alatt közölni kell. Nem elegendő, ha a munkáltató a próbaidő utolsó napján intézkedik a dokumentum postára adása iránt.

A Felek a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben jogosultak próbaidőt meghatározni, a Munka Törvénykönyve (Mt.) 45. §-ának (5) bekezdése szerint.