Gyakori kérdések

Közalkalmazottból munkavállaló

Jár a végkielégítés, ha a közalkalmazott nem járul hozzá a jogviszonyváltáshoz?

Egy olvasónk írta, hogy közalkalmazottként dolgozik egy munkáltatónál, melynek személye hamarosan változni fog, mert a munkáltató azon szervezeti egysége, melyben a közalkalmazott munkát végez, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra. A közalkalmazottat írásban tájékoztatták az átvevő munkáltatónál történő foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartami elemeire vonatkozó ajánlatról. A közalkalmazott azonban úgy döntött, hogy nem kíván az átvevő munkáltatóval munkaviszonyt létesíteni, a munkaszerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot nem fogadja el.

Gyakori kérdések

Meddig köteles megtartani a munkavállaló az üzleti titkokat?

Az üzleti titok védelmére vonatkozó új törvényi szabályok

Nemrégiben felmondással megszüntettem a munkaviszonyomat. Munkaszerződésemben 3 hónapos versenytilalmi megállapodást kötöttünk ki. A megállapodást betartottam, hiszen ebben az időszakban konkurens cégnél nem helyezkedtem el. Testvéremmel most saját céget alapítunk, melynek működését jövő év elején kezdjük meg.