Az egyenlő bánásmód követelménye munkaerő-kölcsönzés esetén

Frage_AntwortHogyan alakul az egyenlő bánásmód követelménye kölcsönzés esetén, mely esetekben és mikor nem kell alkalmazni?

Az új Mt. generáli szabálya szerint a kikölcsönzés kezdetétől, annak teljes tartama alatt a munkavállaló számára biztosítani kell a kölcsönvevővel munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket. (azaz főszabályként sem a bér, sem az egyéb juttatások tekintetében nincs eltérési lehetőség).

Ezzel szemben a munkabér összegére, az egyéb juttatásokra az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezéseket a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás száznyolcvannegyedik napjától kell alkalmazni arra a munkavállalóra, aki

  • a kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejű munkaviszonyban áll és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesül,
  • a 2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott munkaerőpiactól tartósan távollévő munkavállalónak minősül,
  • a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnál vagy közhasznú szervezetnél, vagy nyilvántartásba vett közhasznú szervezetnél munkaerő-kölcsönzés keretében végez munkát.

A fentiek egyszerűbben azt jelentik, hogy a legtöbb esetben a kérdéses egyenlő bánásmód szabályokat mind a bér, mind az egyéb juttatások tekintetében csak a foglalkoztatás első fél évét követően kell alkalmazni.

 

Dr. Lórodi László
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Dr. Lórodi László Ügyvédi Iroda / Székesfehérvár