Költségkedvezmény munkavállalóknak munkaügyi perben 2011-ben

2010. január 1-jén hatályba lépett a a munkavállalói költségkedvezmény megállapításáról és érvényesítésének szabályairól szóló 73/2009 (XII. 22.) IRM rendelet, amely kimondja, hogy a munkavállaló a munkaügyi perben kérelmezheti a költségkedvezmény megállapítását. De vajon ki kérelmezheti a költségkedvezményt?

A költségkedvezmény feltétele, hogy a munkavállalónak a per által érintett munkaviszonyból származó bruttó havi átlagkeresete a keresetlevél benyújtásakor, illetve ha a munkaviszony korábban szűnt meg, annak megszűnésekor, vagy amennyiben a per a munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában indult, a munkáltató munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozata közlésének időpontjában nem haladja meg – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének kétszeresét.

A költségkedvezmény a folyamatban lévő perekben is érvényesíthető, azonban tekintettel arra, hogy nem hivatalból állapítja meg a bíróság, azt kérelmezni kell.

2009. évben a bruttó átlagkereset 199.775,- Ft volt, ezért például a 2011. évben indult perekben a 399.550,- Ft összeget meg nem haladó bruttó átlagkeresettel rendelkező munkavállalók élhetnek ezzel a kedvezménnyel.