Közös megegyezésre fenyegetéssel vettek rá

Szeretném megkérdezni, hogy munkáltatóm betegállományom alatt jogszerűen járt-e el mikor arra kényszerített, hogy írjam alá a közös megegyezésest? Azt mondta, hogy ha nem írom alá, akkor nem fizeti ki a béremet.

A munkáltató természetesen sem a keresőképtelenség ideje alatt, sem pedig utána nem kényszerítheti a munkavállalót arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást aláírja. A Munka Törvénykönyve irányadó rendelkezése szerint a közös megegyezés megtámadható, ha a felet jogellenes fenyegetéssel vették rá arra, hogy a közös megegyezést aláírja. Felhívom azonban szíves figyelmét, hogy egy esetleges per keretében a munkavállalónak, tehát adott esetben Önnek kell bizonyítania, hogy a munkáltatója fenyegetéssel vette rá a közös megegyezés aláírására.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda