Megállapodhatunk 6 hónapos próbaidőben?

Frage_AntwortAz új munkaadóm német ügyvezetője 6 hónapos próbaidőben szeretne velem megállapodni.

Arra hivatkozik, hogy Németországban is ennyi a próbaidő és emiatt a cég ragaszkodik ehhez az időtartamhoz. A munkaszerződés tervezete szerint a magyar jog az irányadó. Lehetséges ilyen hosszú próbaidő, ha a felek ebben kifejezetten megállapodtak? 

Gyakran előfordul, hogy magyarországi cégek külföldi vezetői vagy tulajdonosai az anyaországban már megszokott és bevált rendelkezéseket, mint pl. a hosszabb próbaidő lehetőségét kívánják alkalmazni a magyar munkavállalók esetében is. Amennyiben a munkaviszonyra a magyar jog az irányadó, úgy a 6 hónapos próbaidőre még a felek egyező akarata esetén sincs lehetőség. A felek legfeljebb 3 hónap próbaidőben állapodhatnak meg. Az új Munka Törvénykönyve viszont lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató a szakszervezettel kollektív szerződés keretében megállapodjon arról, hogy a próbaidő tartama legfeljebb 6 hónap lehet. Tehát kizárólag kollektív szerződéses rendelkezés esetén alkalmazható a 6 hónapos próbaidő.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda