Tartozom a munkáltatómnak és emiatt nem adják ki az igazolásokat

Felmondtam a munkaviszonyomat, de még tartozásom van a munkáltatóm felé, ami miatt nem hajlandó kiadni az igazolásaimat. A volt főnököm arról tájékoztatott, hogy csak abban az esetben kaphatom meg az igazolásokat, ha a cég felé fennálló tartozást rendezem. Valóban visszatarthatják az igazolásaimat? Szükségem lenne az iratokra, mert új munkahelyen kezdek hamarosan.

Ha a munkavállalónak tartozása áll fenn a munkáltató felé, a munkáltató – amennyiben a munkavállaló tartozását nem hajlandó rendezni – a munkavállalóval szemben fennálló igényét az Mt-ben foglaltak szerint érvényesítheti. A munkaviszony megszűnésekor az igazolásokat ki kell adni a munkavállaló részére, a munkáltató nem jogosult azokat tartozás esetén sem visszatartani.

Ha a munkavállalónak az igazolások késedelmes kiadása vagy visszatartása miatt kára származik, kárigényét a munkáltatóval szemben érvényesítheti. A munkáltatónak pedig bizonyítania kell (pl. a munkavállaló által aláírt átvételi elismervény bemutatásával), hogy az igazolásokat megfelelően határidőben kiadta.

(Először publikálva: 2017. szeptember 25.)

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda

 

***

A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel (ÁSZF).

 

Photo: mapush / Shutterstock