2012. december óta a mai napig folyamatosan táppénzen vagyok. Jár-e nekem szabadság?

Fotolia_Frage_Antwort2012. december elejétől folyamatosan táppénzen vagyok a mai napig. A kérdésem az, hogy 2012. decemberre és erre az évre jár-e nekem szabadság? A munkáltatóm arról tájékoztatott, hogy a 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén nem jár szabadság a keresőképtelenség idejére.

A 2012. év december hónapra még a régi Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezései az irányadóak, hiszen azokat 2012. december 31. napjáig alkalmazni kellett. Ez alapján nincs jelentősége annak, hogy a 2012. évben volt-e 30 napot meghaladóan keresőképtelen állományban, mivel a régi Mt. szerint a betegségből eredő keresőképtelenség teljes időtartamára járt a szabadság.

Az új Mt. szerint – melynek a szabadságra vonatkozó rendelkezései 2013. január 1-jén léptek hatályba – a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár. Munkában töltött időnek már csak a naptári évenként 30 napot meg nem haladó keresőképtelenség időtartama minősül. Ebből következik, hogy a munkavállaló naptári évenként csak a 30 napot meg nem haladó keresőképtelenség tartamára lesz jogosult szabadságra. A keresőképtelenség 31. napjától a munkavállaló szabadságra nem jogosult. Nincs jelentősége annak, hogy a munkavállaló keresőképtelensége az adott naptári évben egybefüggően haladja meg a 30 napot, vagy a munkavállaló több alkalommal keresőképtelen, mely alkalmak külön-külön nem, de összeszámolva meghaladják a 30 napot.

Példa 1: A munkavállaló az adott naptári évben egybefüggően 50 napig keresőképtelen. Ez esetben a keresőképtelenség első 30 napjára jár szabadság, a keresőképtelenség fennmaradó 20 napjára viszont már nem.

Példa 2: A munkavállaló az adott naptári évben több alkalommal keresőképtelen. Keresőképtelensége egyetlen esetben sem haladja meg egybefüggően a 30 napot, azonban az adott naptári évben a keresőképtelenség tartama összesen 38 nap. Ez esetben a keresőképtelenség tartamát össze kell számolni és ugyan úgy a 30 napot meghaladó részre, azaz a jelen esetben fennmaradó nyolc napra nem jár szabadság.

Az Ön esetében ez azt jelenti, hogy ha 2012. december óta a mai napig folyamatosan keresőképtelen, úgy 2012. decemberre teljes egészében jár a szabadság, a 2013. évben pedig a keresőképtelenség első 30 napjára jár a szabadság, az e fölötti részre viszont már nem.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda