90 napos határozott idejű munkaviszony 90 napos próbaidővel

Fotolia_Frage_AntwortA munkáltatómmal 90 napos határozott idejű munkaviszonyt létesítettünk, de a munkaszerződésben 90 nap próbaidő is kikötésre került. Ez lehetséges? Ha pedig meghosszabbítják a szerződésemet, még egyszer kiköthetnek 90 nap próbaidőt?

A próbaidőre vonatkozó törvényi rendelkezés nem zárja ki, hogy a felek rövidebb határozott idejű munkaviszony létesítésekor akár a munkaviszony időtartamával azonos időtartamú próbaidőt kössenek ki a munkaszerződésben. Ezt a jogértelmezést támasztja alá a bírói gyakorlat, illetve az ezzel kapcsolatos szakirodalom is. Ügyelnie kell azonban a munkáltatónak arra, hogy jogait, így a próbaidő kikötésére vonatkozó jogát is kizárólag rendeltetésszerűen gyakorolhatja. Tehát a 90 napos határozott idejű munkaviszony időtartamával azonos időtartamú próbaidő kikötése nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, valamint véleménynyilvánításának elfojtására.

A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása esetén a próbaidő újbóli kikötésére nincs lehetőség, hiszen azt csak a munkaviszony létesítésekor a munkaviszony kezdetétől lehet kikötni.

A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása is csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda