A jubileumi jutalomra való jogosultság feltételei

Közalkalmazottként dolgozom immáron 25 éve egy óvodában pedagógusként. Az iránt érdeklődöm, hogy mik a jubileumi jutalom kifizetésének feltételei. Feltétel-e e kifizetés szempontjából a folyamatos közalkalmazotti jogviszony? Mikor jár először a jubileumi jutalom, illetve hány évet kell közalkalmazotti jogviszonyban állni ahhoz, hogy valaki jogosulttá váljon jutalomra?

A jubileumi jutalom feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szabályozza, mely szerint a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazott részére jubileumi jutalom jár.

A jubileumi jutalomra való jogosultság csak a törvényben megjelölt munkáltatónál eltöltött közalkalmazotti jogviszony alapján vizsgálható.  Ilyen munkáltatónak minősülnek azon jogi személyek, szervezetek, melyek a Kjt. hatálya alá tartoznak, vagyis ahol közalkalmazotti jogviszony jön létre. Azaz, ha a közalkalmazott a kinevezését megelőzően például egy az Mt. hatálya alá tartozó családi napköziben dolgozott munkavállalóként, úgy ezen időtartam a jubileumi jutalomra való jogosultságba nem számít bele.

A közalkalmazott jubileumi jutalomra való jogosultsága megállapításához azonban elégséges a megkívánt mértékű közalkalmazotti jogviszony megléte, a jogosultság feltételeként a törvény sem a jogviszony folyamatosságát, sem annak ugyanannál a munkáltatónál történt megszerzését nem kívánja meg. Vagyis ez azt jelenti, hogy amennyiben a közalkalmazott például 15 évig közalkalmazottként pedagógus, majd 1 évig munkanélküli volt, ezt követően 5 évet munkavállalóként dolgozott az Mt. hatálya alá tartozó gazdasági társaságnál, majd ismét kinevezéssel 10 éve pedagógus munkakörben közalkalmazottként került foglalkoztatásra, úgy a huszonöt éves jubileumi jutalomra jogosult, mert a 15 éves és a 10 éves pedagógusi, közalkalmazotti jogviszonya miatt arra jogosulttá vált. (Megjegyezzük, hogy a munkanélküliség, illetőleg a gazdasági társaságnál munkaviszonyban töltött idő ezen időtartamba nem számítható be.)

Hangsúlyozzuk tehát, hogy ezen törvényben a közalkalmazotti jogviszonyok megszakítása, eltérő munkáltatónál történő megszerzése a jutalom kifizetését nem akadályozhatják.

Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a fizetési fokozat alapjául szolgáló jogviszonyok számítása nem azonos a jubileumi jutalomra való jogosultsági időbe beszámító időtartamokkal, mivel abba kizárólag a közalkalmazotti jogviszonyok számíthatók bele – így például egy külföldi munkaviszony nem. 

E köreben kiemelendő még, hogy a Kjt. 1992. 07. 01. napján lépett hatályba, mely időszakot megelőzően nem különböztettünk meg közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői… jogviszonyt, illetőleg munkaviszonyt. Ezen időszak előtt a közalkalmazottak is munkavállalók voltak és az akkor hatályos Munka törvénykönyve alá tartoztak. Az a közalkalmazott tehát, aki olyan jogi személynél dolgozott, mely a Kjt. hatálya alá került, mint munkáltató (például: óvoda) annak az 1992. 07.01. napját megelőző munkaviszonyának időtartama is beleszámítandó a jubileumi jutalomra jogosultsági időbe. 

 

Dr. Csondor Cecília
Ügyvéd

 

 
***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!

 

Photo: Design Tech Art / Shutterstock