A felmondás átvételének megtagadása

A közvetlen felettesemmel néhány hete a munkámmal kapcsolatosan komolyabb konfliktus bontakozott ki. A munkáltatóm ügyvezetője behívatott a napokban az irodájába, ahol először szóban tájékoztatott arról, hogy milyen okból kerül megszüntetésre a munkaviszonyom, majd ezt követően tanúk jelenlétében írásba foglalt felmondást akart közölni velem.

A felmondás indokolását elolvastam, de miután azzal nem értettem egyet, ezért a felmondást nem vettem át. Ennek milyen következményei vannak?

Az irányadó törvényi rendelkezés értelmében a munkáltató köteles a felmondást az érintett munkavállalóval írásban közölni. A felmondás közlése azonban akkor is hatályos, ha a munkavállaló az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Ez azt jelenti, hogy a felmondás közlése azon a napon, amikor a munkáltató megkísérelte Önnek azt átadni és Ön az átvételt megtagadta, munkajogi értelemben megtörtént. Ez abból a szempontból is lényeges lehet az Ön számára, hogy a keresetindítási határidőt is ettől az időponttól kell számolni.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogász
Goda Ügyvédi Iroda