A felmondás közlése után közzétett álláshirdetés megítélése

A felmondás közlése után közzétett álláshirdetés önmagában nem teszi jogellenessé a létszámcsökkentésre alapított felmondást

Ha egy munkáltató átszervezésre vagy létszámleépítésre hivatkozással mond fel munkavállalójának, majd ezzel egy időben vagy ezt követően álláshirdetést ad fel azonos vagy hasonló munkakörre, mint amiben a munkavállaló dolgozott, a felmondás jogellenesnek tekinthető-e önmagában ezért? Számít-e, hogy az álláshirdetést mikor adja fel, esetleg, hogy országos működési területű munkáltató másik megyében keres-e ugyanolyan munkakörre dolgozót? Érdemes-e bírósághoz fordulnia a munkavállalónak, ha munkakeresés közben szembe találja magát volt munkahelye által meghirdetett betöltetlen munkakörrel? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat.

Elsőként fontos tisztázni, hogy a csoportos létszámcsökkentés keretében történő felmondás és az átszervezés keretében bizonyos munkakörök megszüntetése vagy összevonása miatti felmondás nem ugyanaz. Jelen cikkben az átszervezés miatt bekövetkező létszámcsökkentéssel kapcsolatos bírói gyakorlattal foglalkozunk.

Gyakori hivatkozás munkaügyi perekben, hogy átszervezésre, illetve létszámleépítésre alapított munkáltatói felmondást az elbocsátott munkavállaló arra (is) hivatkozással támad meg bíróság előtt, hogy a felmondás közlését követően, akár még a felmondási idő alatt, pár nappal vagy pár héttel a munkaviszony megszűnése után a volt munkáltató az általa betöltött munkakörre keres új kollégát.

Érthető a volt munkavállaló megdöbbenése, amikor a fentiekkel szembesül. Azonban nem árt tisztában lenni azzal, hogy a helyzet jogilag nem ennyire fekete vagy fehér.

A fenti helyzet jellemzően az átszervezésre, és ennek keretén belül megvalósuló létszámleépítésre hivatkozással közölt felmondás esetén állhat elő. A felmondás indokolása ilyenkor tipikusan a következőket tartalmazza: a munkáltató átszervezést hajt végre, melynek keretén belül összevon vagy megszüntet munkaköröket, átcsoportosít feladatokat, illetve azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalói közül kevesebbet kíván foglalkoztatni, így egy (vagy több) munkavállaló munkaviszonyát megszünteti. Fontos leszögezni, hogy az átszervezés következtében történő munkakör megszüntetés, mint összefoglaló indok akkor is megfelel az MK 95. számú állásfoglalásnak, ha a munkáltató egyetlen munkakört szüntet meg. (Mfv. I. 10.335/2007/5.).

Mégis mit vizsgál a bíróság, ha a munkavállaló felperesként a perben a felmondást a megjelent álláshirdetésre hivatkozással tartja jogellenesnek?

Ilyenkor nem csak a munkavállaló által végzett feladatokat és az álláshirdetésben megjelent munkakörben elvárt feladatokat kell vizsgálni, mert adott esetben, ha a munkáltató bizonyítja, hogy a felmondáskor a felperes akkori feladatait szétosztották, a felmondás jogszerű lesz (Mfv. I. 10.335/2007/5.).

Az is fontos, hogy a munkaviszony felmondása esetén más – akár egészen más, akár a munkavállaló által addig betöltötthöz hasonló – munkakör felajánlására vonatkozó kötelezettség a munkáltatót nem terheli (Mfv.E.10.757/2005/3.), még akkor sem, ha egy országos működési területű munkáltatónál egy másik megyében a munkavállaló munkakörével egyező munkakörre keresnek dolgozókat, feltéve, hogy a létszámcsökkenés az országos létszámban egyértelműen kimutatható (Mfv. I. 10.675/2007/3.).

Jogilag nem mindegy, hogy az álláshirdetést mikor adják fel és esetlegesen mikor alkalmaznak egy új munkavállalót. A bírói gyakorlat szerint az átszervezés mint felmondási indok valóságát és okszerűségét az nem érinti, ha az átszervezés utóbb nem bizonyul célszerűnek. Azaz, ha utóbb az átszervezés, melyre hivatkozással megszűnt a munkavállaló munkaviszonya, célszerűtlennek bizonyul, munkaerőhiány miatt adja fel a munkáltató az álláshirdetést, a felmondás jogszerű lesz.

Ugyanakkor ha a létszámcsökkentésre hivatkozással történt jogviszony-megszüntetést követően, a felmentési idő megkezdődése előtt ugyanabban a munkakörben – nem csak hirdetést adtak fel, de – mást alkalmaztak, az jogellenesen történik. (Mfv. I. 10.282/2008/3.).

Összegzésként elmondható, hogy a felmondás közlése után közzétett álláshirdetés önmagában nem teszi jogellenessé a felmondást és valótlanná a felmondás indokaként megjelölt átszervezést, létszámleépítést. Több szempontot kell figyelembe venni: mikor történt az álláshirdetés feladása, abban azonos vagy hasonló munkakörre keresnek munkavállalót, ténylegesen megtörtént-e az átszervezés és ennek következtében a létszámcsökkentés, illetve el kell határolni az álláshirdetés feladását és az új munkavállaló alkalmazását is. Ez minden esetben egyedi, nem csak a fennálló tényektől, hanem a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményességétől és a perjogi szabályoktól is függ.

(Megjelent először: 2021. április 11.)

 

Dr. Bóta Zsuzsanna
Bíró
Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiuma

 

 

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel.
Photo: Tashatuvango / Shutterstock