A felmondási védelem kérdése csoportos létszámcsökkentés esetén

Csoportos létszámcsökkentés lefolytatása mellett döntött az ügyvezetés. A leépítésre vonatkozó munkáltatói döntésről írásban tájékoztattuk az érintett munkavállalókat. Többen sajnos a bejelentést követő napon betegállományba kerültek. Azt feltételezzük, hogy többen így próbálják elkerülni, hogy a felmondást a tájékoztatást követő harminc nap elteltével közölhessük. Mit tehetünk ilyen esetben?

A munka törvénykönyve részletesen felsorolja, mely esetekben nem szüntetheti meg a munkáltató felmondással a munkaviszonyt. Ezek a következő esetek:

  • a várandóság,
  • a szülési szabadság,
  • a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,
  • a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
  • nők esetében az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés legfeljebb hat hónapos időtartama (az úgynevezett lombik program).

Ezeket az eseteket a gyakorlat és a szakirodalom felmondási tilalomnak nevezi. Látható tehát, hogy a betegállomány nem szerepel a fenti felsorolásban. A felmondás tehát betegállomány alatt közölhető.

Ugyanakkor a munka törvénykönyve a felmondási időre vonatkozó rendelkezései között előírja, hogy a felmondási idő a  betegállomány (“betegség miatti keresőképtelenség”) esetén, ennek megszűnése, azonban legfeljebb a betegszabadság lejártát követő napon kezdődik. Tehát a felmondás ez esetben is közölhető, azonban a felmondási idő csak a fenti körülmény megszűnésének dátuma, illetve az abszolút határidő eltelte utáni naptól számítható.

A csoportos létszámcsökkentés esetén ugyanakkor a munka törvénykönyve egyértelműen előírja, hogy a munkáltató a felmondás közlése előtt legalább harminc nappal írásban köteles a felmondásról írásban tájékoztatni az érintett munkavállalókat. A felmondási idő kezdetére vonatkozó előírások  pedig rögzítik, hogy a felmondási idő kezdetének “eltolására” okot adó körülménynek ilyenkor a munkavállalói tájékoztató időpontjában kell fennállnia.

Ez azt jelenti tehát, hogy  ha a felmondási  idő kezdetének “eltolására”  egyébként alapot adó körülmény a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállaló részére átadott ilyen tartalmú tájékoztató átvétele után következett be, az nem veendő figyelembe a későbbiekben közölt felmondás szempontjából, tehát azon munkavállalók esetében a felmondás a tájékoztatót követő harminc nap után az arra irányadó szabályok szerint közölhető.

Dr. Fábián Zsolt
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Erős Ügyvédi Iroda Squire Patton Boggs (US) LLP

***

A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel (ÁSZF).