A közalkalmazott vezetői megbízásának visszavonása

Egy olvasónk írja, hogy közalkalmazottként dolgozik és tavaly három évre szólóan vezetői feladat ellátására megbízást kapott. A munkáltatói jogkör gyakorlója azonban visszavonta a megbízást. A jelen írásban tisztázzuk, hogy a melyek a vezetői megbízás visszavonásának törvényi feltételei, milyen esetben köteles a munkáltatói jogkör gyakorlója a döntését indokolni, milyen következményei vannak a vezetői megbízás visszavonásának a közalkalmazott foglalkoztatására, és mit tehet a közalkalmazott, ha a munkáltató döntésével, annak indokaival nem ért egyet.

Elsődlegesen hangsúlyozandó, hogy a vezetői megbízás visszavonása nem jelenti az Ön közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, a munkáltatónak kötelezettsége az eredeti beosztásban, illetőleg, ha ilyen nem volt, akkor végzettségének, képzettségének megfelelő beosztásban történő továbbfoglalkoztatás.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 23. § (5) bekezdése értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetői megbízást írásban visszavonhatja, mely döntést indokolni kizárólag a közalkalmazott kérelmére köteles. Az indokolást a közalkalmazott a döntés kézhezvételétől számított három munkanapon belül jogosult kérni. Amennyiben a közalkalmazott kéri a döntés indokolását, akkor azzal szemben támasztott követelmény, hogy abból a visszavonás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A munkáltató indokolási kötelezettségének öt munkanapon belül köteles eleget tenni.

A fentiekből látható tehát, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetői megbízás visszavonására vonatkozó döntését alapból nem köteles indokolni addig, amíg a közalkalmazott a jogszabályban előírt határidőn belül ezt nem kéri. Megjegyezzük, hogy amennyiben a munkáltató döntését a közalkalmazott kérése nélkül is indokolja, úgy annak valóságát és okszerűségét vita esetén akkor is bizonyítania kell, ha amúgy a közalkalmazott kérésének hiányában nem lett volna köteles a döntését megindokolni.

Fontos körülmény lehet, hogy amennyiben az indokolás kérelmezésére nyitva álló, fenti, három munkanapos határidőt a közalkalmazott menthető okból (a bírósági joggyakorlat szerint ilyennek minősül a közalkalmazott betegsége, a munkáltató részéről a jogorvoslati kioktatás elmaradása) nem tudja benyújtani, úgy erre maximálisan hat hónapos jogvesztő határidőt biztosít a jogszabály.

Hangsúlyozandó továbbá, hogy a bírói gyakorlat a vezetői megbízás visszavonásával kapcsolatban egységes a körben, hogy az indokolás minden esetben világos, a visszavonás oka pedig valós és okszerű kell, hogy legyen. Példaként említendő, hogy nem lehet okszerű azon indok, amely az indokként felhozott hibák nyilvánvalóvá válása és a visszavonás között indokolatlanul hosszú idő telt el, vagy azon eset is, amikor alkalmatlanság címén csak azon visszavonás foghat helyt, melynek valósága a munkáltató részéről bizonyított.

Ha a közalkalmazott a vezetői megbízás visszavonásával nem ért egyet, annak indokolását vitatja, úgy harminc napos jogvesztő hatidőn belül jogosult bírósághoz fordulni, kérve a vezetői beosztásban történő továbbfoglalkoztatását, a vezetői pótlék elmaradt összegének megfizetését, valamint az esetlegesen felmerült kárának megtérítését.

 

Dr. Csondor Cecília
Ügyvéd

 

 

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!