Áthelyezés más munkakörbe

Frage_AntwortA munkáltatóm néhány hétre át akar helyezni egy másik munkakörbe. Megteheti ezt egyoldalúan vagy módosítani kell ehhez a munkaszerződést?

A munkáltató kizárólag akkor irányíthatja át egyoldalúan a munkavállalót egy másik munkakörbe, ha az átirányítás törvényi feltételei fennállnak. Az átirányításra tehát sor kerülhet a munkáltató működésével összefüggő okból, kizárólag ideiglenes jelleggel, azaz kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában naptári évente legfeljebb 44 munkanapra, valamint figyelembe kell venni, hogy az átirányítás a munkavállalóra nézve különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára tekintettel aránytalan sérelemmel nem járhat. Egyéb esetben a munkakör módosítására kizárólag a munkaszerződés módosítása mellett kerülhet sor.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda