Átszervezés miatt megszűnő munkakör

A munkaadóm átszervezést hajt végre, amelynek során megszűnik többek között az én munkaköröm is. Az átszervezéssel indokolt felmondást az érintett kollégákkal együtt hamarosan megkapjuk. Tudomásom van viszont olyan betöltetlen állásról, amelyet én is el tudnék látni, de a munkaadóm hirdetés útján keres erre új munkavállalót. Betöltheti új munkavállalóval ezt az állást, vagy előbb a leépítéssel érintett munkavállalóknak kell ezt felajánlania?

A munkáltató – amennyiben a munkaköre az átszervezés során valóban megszűnik – az átszervezésre hivatkozva megszüntetheti rendes felmondással a munkaviszonyát. A betöltetlen másik munkakör nem befolyásolja a munkáltató átszervezéssel indokolt felmondásának lehetőségét, hiszen az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatókat nem terheli az új munkakör felajánlásának kötelezettsége. Ebből kifolyólag a munkáltatója akár új munkavállalóval is betöltheti a másik munkakört. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a munkáltatóra irányadó kollektív szerződés vagy a felek között létrejött munkaszerződés tartalmaz olyan rendelkezést, amely a munkáltatót kötelezi a másik munkakör felajánlására.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda