Beoszthatjuk a portást napi 24 órás szolgálatra?

Eddig egy külsős cég látta el nálunk a portaszolgálatot a nap 24 órájában. A jövő hónaptól azonban saját állományú portásokkal kívánjuk betölteni ezt a munkakört. Beoszthatjuk-e a portást a munkanapján 24 órára, vagy az adott munkanapon két portást kell beosztanunk felváltva 12-12 óra munkaidőben?

A 24 órás beosztásra csak akkor van lehetősége a munkáltatónak, ha a portások készenléti jellegű munkakörben kerülnek foglalkoztatásra. Erre akkor van lehetőség, ha a munkavégzés körülményei alapján megállapítható, hogy a munkavállaló a munkaidejének legalább 1/3-ában nem végez munkát, vagy a munkavégzés az általánoshoz képes lényegesen alacsonyabb igénybevétellel ját. Általában portásoknál a két feltétel közül valamelyik teljesülni szokott, de ezt mindig a munkavégzés tényleges körülményei alapján lehet csak eldönteni.

További feltétele a 24 órás beosztásnak, hogy a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodjanak a munkavállaló munkaidejének felemeléséről az általános 8 óráról legfeljebb 12 órára (ún. hosszabb teljes munkaidő).

Ha a felek megállapodtak ebben a hosszabb teljes munkaidőben, úgy lehetőség van a 24 órás beosztásra, de csak akkor, ha erről is kifejezetten megállapodnak írásban. Ez utóbbi megállapodást a munkavállaló 15 napos határidővel a hónap utolsó napjára, vagy munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret végére felmondhatja.

Minden esetben szükséges, hogy a munkáltató munkaidőkeretet vezessen be, mivel a 24 órás beosztás miatt a munkavállalók munkaidő-beosztása egyenlőtlen lesz. Egyenlőtlen munkaidő-beosztást pedig a Munka Törvénykönyve szerint csak akkor lehet elrendelni, ha a munkáltató munkaidőkeretet (vagy elszámolási időszakot) alkalmaz.

Ha a fenti feltételek valamelyikét a munkáltató nem tudja teljesíteni, úgy csak a 12 órás beosztásra van lehetősége.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda