A munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkavállaló által – 1. rész

A munkaügyi perek jelentős része a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt indul, de ne gondoljuk, hogy ebben csak a munkáltatók ludasak. Számos esetben a munkavállalók is megszegik az irányadó szabályokat, az más kérdés, hogy ezt tudatosan teszik-e vagy csupán azért, mert fogalmuk sincs, hogy egy munkaviszonyt miként lehet jogszerűen megszüntetni.

Jelen írásomban bemutatom, hogy melyek azok a tipikus esetek, amikor megvalósul a munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkavállaló részéről, melyek azok a jogszabályi feltételek, amelyeket munkavállalóként teljesíteni kell ahhoz, hogy szabályosan szabadulhasson a munkáltatójától, és milyen szankciókkal számolhat az, aki fittyet hány a jogszabályi előírásokra és a munkaviszonyát nem az előírtak szerint szünteti meg.

Cikksorozatunk második részében kiderül, hogy a munkáltató milyen módon érvényesítheti igényét a munkavállalóval szemben.

Nézzük első körben, hogy a Munka Törvénykönyve milyen tartalmi és formai követelményeket ír elő a munkaviszony egyoldalú és szabályos megszüntetésére, a felmondás, illetve az azonnali hatályú felmondás közlésére.

A felmondás és az azonnali hatályú felmondás törvényi követelményei

A határozatlan idejű munkaviszony felmondását írásba kell foglalni, de munkavállalóként azt nem kell indokolni. A határozott idejű munkaviszony megszüntetésekor nem elegendő a felmondást írásba foglalni, hanem a munkaviszony megszüntetésének okát meg kell jelölni. A határozott idejű munkaviszony pedig kizárólag akkor szüntethető meg felmondással, ha a munkaviszony fenntartása a munkavállaló számára lehetetlenné vált vagy annak fenntartása a munkavállaló körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Ez előfordulhat a munkavállaló magánéleti, családi és személyi körülményeiben bekövetkező változás esetén, például, ha egy hozzátartozó gondozásra, ápolásra szorul, vagy ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás áll be, melynek következtében a munkaviszonyt fenntartani nem tudja. A munkavállalónak az okok fennállását, azok valóságát és okszerűségét köteles bizonyítani.

De nem csak a felmondásra vonatkozóan tartalmaz formai és tartalmi előírásokat a törvény, hanem az azonnali hatályú felmondásra is.

A teljes cikket itt olvashatja el.

 

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!

 

Photo: E.O. / Shutterstock