Délutáni műszakba osztottak be, de ezt nem tudom vállalni. Felmondhatnak?

A méltányos mérlegelés követelménye

A munkáltató bevezeti a délutáni műszakot. Munkaszerződéses megállapodás és kollektív szerződéses rendelkezés hiányában a munkáltató korlátok nélkül jogosult a munkavégzés módját és annak feltételeit meghatározni? Nyolc éve dolgozom egy cégnél, ahol a kezdetek óta reggel 8:00 órakor kezdtem a munkát. Mivel a férjem sokat dolgozik külföldön, ezért én hozom el az öt éves gyermekünket az óvodából.

A jelenlegi munkaidő-beosztásomban ezt meg is tudom oldani. A főnököm a múlt héten viszont jelezte, hogy január elejétől néhány hónapig délután kellene kezdenem, ami viszont részemről a gyerekem miatt nem megoldható. Különösebb indokot a döntéséhez nem fűzött a főnököm. A munkáltató arra hivatkozik, hogy miután a munkaszerződésben fix munkaidőben nem állapodtunk meg és a munkaszerződés szerint a munkaidő-beosztást a munkáltató egyoldalúan jogosult meghatározni, ezért ez így teljesen jogszerű. Valóban megteheti ezt a munkáltató, illetve ha nem tudom megoldani a délutáni munkavégzést, akkor felmondhatnak nekem?

Kedves Munkavállaló!

A munkáltató és a munkavállaló közötti alá-fölérendeltségi viszonyból következik, hogy eltérő megállapodás, illetve kollektív szerződéses rendelkezés hiányában a munkáltató egyoldalúan jogosult a munkavégzés módját és annak feltételeit meghatározni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a munkavégzés módját és feltételeit meghatározó egyoldalú munkáltatói intézkedéseknek ne lennének általános érvényű korlátai.

Az új Mt. 6. § (3) bekezdése – egy alapelv bevezetésével – általános jelleggel valamennyi a munkavégzés módját és annak feltételeit meghatározó munkáltatói intézkedésekkel szemben korlátot szab. Az alapelv értelmében a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, hiszen a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Ez az alapelv érvényesül a munkaidő beosztásának meghatározása során is.

A fenti tényállás alapján megállapítható, hogy a családi körülményeire és a gyermekének helyzetére tekintettel a munkáltató fenti intézkedése Önnek aránytalan sérelmet okoz. Amennyiben a munkáltató két műszakban működik és a délutáni műszakba történő beosztása láthatóan különösebb munkáltatói érdekeket (pl. jelentős kár elhárítása) nem szolgál, így nem lenne akadálya annak, hogy Önt kizárólag a délelőtti műszakban foglalkoztassák.

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!