Addig nem mehet ki a tárgyalóból, amíg alá nem írja ….

A HR osztály munkatársa behívatott a tárgyalóba, ahol elém toltak egy közös megegyezést és egy felmondást. A felmondás indokolásával nem értettem egyet, a közös megegyezést pedig át szerettem volna beszélni a párommal és a családunk ügyvédjével. Ezt jeleztem is a HR-es kollégának, aki viszont azt válaszolta, hogy valamelyik dokumentumot alá kell írnom és amíg ez nem történik meg, addig nem hagyhatom el a tárgyalót.

Felálltam és ki akartam menni a tárgyalóból, de a HR-es kollega az utamba állt és ismét rám szólt, hogy az ügyvezető utasítására csak akkor engedhet ki, ha valamelyik dokumentumot aláírom.

Mindenek előtt rögzíteni szeretném, hogy esete életszerű, de remélem, hogy nem gyakori, ugyanis jogellenes, a büntető jog határait súroló munkáltatói hozzáállást tartalmaz.

Gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor a munkáltató egyszerre rakja a munkavállaló elé a felmondást és a közös megegyezést, önmagában ez még büntetőjogilag álláspontunk szerint nem értékelhető. Azonban amikor elhangzik az a kijelentés, hogy a szobát nem hagyhatja el a munkavállaló amíg valamelyik papírt nem írja alá, akkor a munkajogi jogvita már büntetőjogi vetülettel is bírhat.

Amennyiben a munkavállalót saját akarata és főleg tilatakozása ellenére nem engedik ki a szobából, akkor felmerül a személyi szabadság megsértése bűntettének megvalósításának lehetősége. Még súlyosabb a jogsértés, amennyiben a munkáltató képviselője vagy munkatársa erőszakkal vagy fenyegetéssel bírja rá a munkavállalót a megállapodás aláírására, ugyanis ebben az esetben a kényszerítés bűntette is megvalósulhat. Munkaviszonyunk életünk egyik legfontosabb jogi relációja, így rendkívül fontos, hogy ezen ügyekben szakértő segítségét vegyük igénybe, amennyiben nem értünk valamit. Ettől a lehetőségtől álláspontunk szerint senkit nem lehet megfosztani.

Dr. Zamecsnik Tamás
Ügyvéd
Zamecsnik, Pósfai és Társai Ügyvédi Iroda

 

 

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!

 

Photo: Fotolia.de