Elkészült a közigazgatás, védelem ágazat munkaerőpiaci előrejelzéshez kapcsolódó háttértanulmánya

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) sikeresen pályázott konzorciumban a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségével (FBVSZOSZ) a GINOP-5.3.5-18 – Munkerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek című pályázati felhívásra, ennek keretében a „Munkaerőpiaci előrejelzések a közigazgatás, védelem ágazatban” GINOP-5.3.5-18-2018-00058 című projekt megvalósításához 49 996 470 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt kiemelt célja, hogy előrejelzést mutasson a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ágazatban munkaerő-igények és készségek vonatkozásában. Ezen cél megvalósítása érdekében a konzorciumi tagok a következő tevékenységeket vállalták:

 • az előrejelzésekre vonatkozó tanulmány elkészítése, ennek témái között felmerül például:
 • Kérdőíves kutatás eredményei
 • Munkaerőpiac hatása a közigazgatásra
 • Munkaerő-piaci előrejelzések különös figyelemmel a fiatal munkaerőre
 • Közvetett foglalkoztatáspolitika, avagy miért lehet jó megoldás a hivatásos szolgálati jogviszony a munkanélküliség kérdésére
 • A szervezetfejlesztés lehetőségei
 • Jogviszony megszűnés, megszüntetés a közszolgálatban, különös tekintettel annak munkaerőpiacra gyakorolt hatásaira
 • a tanulmány alapján online szakmai tanácsadás biztosítása az érdeklődők számára
 • az ágazat érintettjei számára tájékoztató rendezvények szervezése
 • együttműködés kialakítása különböző megvalósítást elősegítő szervezetekkel, intézményekkel

A projekt hosszútávú célja az együttműködési platformok kialakítása, illetve az ágazat szervezetfejlesztési tevékenységeinek elősegítése.

A háttértanulmány négy fő kutatási területet érint:

 1. ADATOK, VÉLEMÉNYEK AZ MUNKAERŐPIACI ELŐREJELZÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN A KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM ÁGAZATBAN
 2. A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAERŐPIACI ELŐREJELZÉSEK DOGMATIKÁJA, MUNKAERŐPIACI BAROMÉTER
 3. A KÖZIGAZGATÁS, VÉDELMI ÁGAZAT JOGINTÉZMÉNYEI A MUNKAERŐPIACI ÖSSZEFÜGGÉSEK TÜKRÉBEN, MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI MEGFONTOLÁSOK A FOGLALKOZTATÁS HATÉKONYSÁGA ÉS EGYENLŐSÉGE ÉRDEKÉBEN
 4. SZERVEZETFEJLESZTÉS, FLUKTUÁCIÓ MEGELŐZÉS A KÖZIGAGATÁS, VÉDELEM ÁGAZATBAN

Az első tanulmányból megállapítható, hogy a kitöltők körében az anyagi szempont van előtérben pályaválasztási döntésükkor. A fiatal munkavállalók esetében a presztízs volt a döntő szempont. Az is kimutatható volt, hogy a válaszadók jelentős része hosszú távon tervez a pályán maradni. A fluktuációt illetően kihívásokkal küzd az ágazat, mely kapcsolatban áll a munkaerőhiánnyal is.

A második tanulmány a közszféra fogalmait igyekszik kontextusba helyezni. Tárgyalásában megállapítást tesz arra, hogy hazánkban nemzetközi összehasonlításban is magas a kormányzati foglalkoztatás aránya. A közigazgatás létszáma 1994 óta tendenciaszerűen növekszik, a létszámleépítések ellenére, a létszám folyamatosan újra termelődik. Kulcstézise a tanulmánynak, hogy a közigazgatás, mint szakma, nincs jelen a köztudatban, így nem is jelenthet presztízst és vonzó választási alternatívát a fiatalok számára a közszolgálati hivatás.

A harmadik tanulmány a munkaerőpiaci összefüggéseket vizsgálja. A tanulmányban megállapításra került, hogy bár a közszféra szigorú jogkeretrendszerben működik, van törekvés arra, hogy a munkaerőt megtartsa az ágazat. Ugyanakkor a tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy vannak hangsúlyos területek a munkajogviszony vonatkozásában. Egyrészt a közszolgálati tisztviselői jogviszonyok sokkal komplexebbek, mint a magánmunkaviszony. Másrészt ezen a területen szükséges a garanciák rögzítése mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról.

A negyedik tanulmány a közszféra szervezetfejlesztési lehetőségeit vizsgálta. Bár alapvetően hierarchikus szervezetekről van, van lehetőség ezeket a szervezeteket is fejleszteni. Általában elmondható, hogy a közigazgatási szervezet hierarchikus felépítése során a lehető legkevesebb szintet indokolt létrehozni. A szintek számának túlzott megnövekedése ugyanis mindkét irányban (felülről lefelé, alulról fölfelé) lelassítja az információáramlást, és túlzottan bonyolulttá teszi az irányítást. A szervezetfejlesztés egyik útja az ágazatok egységes szervezetbe történő integrálása lehet, ennek azonban fontos korlátja a rendvédelmi, rendészeti feladatok szenzitív, polgárok életébe „beavatkozó” jellege. A szervezetfejlesztés másik iránya a struktúra további differenciálása lehet. Ez a jelenleg meghatározott feladatok keretei között indokolatlannak látszik, viszont, amennyiben a rendészeti/rendvédelmi feladatok száma bővülne, akkor újabb elemek önállóan is az ágazat részét képezhetik. A feladatok bővülése két irányból valósulhat meg: már meglévő közigazgatási feladatok kerülnek a rendvédelem körébe (pl. járványügyi igazgatás), vagy teljesen új rendvédelmi feladatokkal „gazdagodik” a magyar közigazgatás.

Összességében elmondható, hogy az elkészült négy tanulmány pontos és átfogó képet mutat a jelenlegi ágazati helyzetről. Egyrészről felhívja a figyelmet azokra a problémákra, melyek a kérdőíves felmérésből egyértelműen kirajzolódtak. Másrészről megoldásokat kínál ezekre a felmerül problémákra, kérdésekre.

Amennyiben az online szakmai tanácsadást szeretné igénybe venni, látogasson el a http://www.fbvszosz.hu/szakertoi-tanacsadas.html honlapjára.

Bővebb információ a projektről:

https://htfsz.hu/munkaeropiaci-elorejelzesek-a-kozigazgatas-vedelem-agazatban-ginop-5-3-5-18-2018-00058/

http://www.fbvszosz.hu/munkaeropiaci-elorejelzesek-a-kozigazgatas-vedelem-agazatban-ginop-5-3-5-18-2018-00058.html

Itt meghallgatható a projektben elkészült két szakmai interjú:

https://open.spotify.com/episode/1Q4OvE55NmTDSDmrEJT5Aj?si=0edbc839961344a4

https://open.spotify.com/episode/4DiStrgRaWshyQRpAPEtv2?si=9b6b523422834fd3

Összefoglaló prezentációk:

 1. ADATOK, VÉLEMÉNYEK AZ MUNKAERŐPIACI ELŐREJELZÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN A KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM ÁGAZATBAN című tanulmány rövid bemutatása:

Ezen tanulmány kérdőíves kutatással történt felmérésének módszertanáról és eredményeiről számol be. Emellett tartalmaz számos mélyinterjút, melyben a közszférában dolgozók számolnak be a terület kérdéseiről.

 A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAERŐPIACI ELŐREJELZÉSEK DOGMATIKÁJA, MUNKAERŐPIACI BAROMÉTER című tanulmány rövid bemutatása:

Jelen tanulmány célja kettős. Egyrészt, bemutatja hogyan alakult a közigazgatás létszáma a rendszerváltozást követően, elérték-e céljukat a különböző kormányzati létszámcsökkentések, másrészt javaslatot tesz a közszolgálat munkaerőpiaci pozíciójának és vonzerejének értékelésére képes adatelemző- és értékelő keretrendszerre, Közszolgálati Munkaerőpiaci Barométer elnevezéssel.

A KÖZIGAZGATÁS, VÉDELMI ÁGAZAT JOGINTÉZMÉNYEI A MUNKAERŐPIACI ÖSSZEFÜGGÉSEK TÜKRÉBEN,

 • MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI MEGFONTOLÁSOK A FOGLALKOZTATÁS HATÉKONYSÁGA ÉS EGYENLŐSÉGE ÉRDEKÉBEN című tanulmány rövid bemutatása:

Jelen tanulmányunkban a rendvédelmi szervek jogállását, illetve az azokhoz kapcsolódó következményeket vizsgáljuk, középpontba állítva a foglalkoztatáspolitika, a jogviszony létesítésének, megszűnésének, megszüntetésének, az egyre nagyobb teret hódító modern foglalkoztatási formák alkalmazásának, valamint a mindezek okozta változó környezetben az egyenlő bánásmód követelményének megtartásának kérdéskörét.

 1. SZERVEZETFEJLESZTÉS, FLUKTUÁCIÓ MEGELŐZÉS A Közigazgatás, VÉDELEM ÁGAZATBAN című tanulmány rövid bemutatása:

Jelen tanulmány a szerveszetfejlesztési lehetőségeket, kérdéseket veszi számba a közigazgatás, védelem ágazatban.

 Itt megtekintheti és letöltheti az összefoglaló prezentációkat:

 1. tanulmány – https://drive.google.com/file/d/1YKx3kSLj9_rEV2jXu5YNyzB27RmGKtzn/view?usp=sharing
 2. tanulmány – https://drive.google.com/file/d/19XKp2nOm57XF2Mfz2_gIn5dkn70go2UJ/view?usp=sharing
 1. tanulmány – https://drive.google.com/file/d/15AYHvcJUtyni48uSFSUIQF3UNFRNx1VT/view?usp=sharing

Forrás: HTFSZ és FBVSZOSZ

Photo: Shutterstock / metamorworks