Ki lehet kölcsönbeadó és kölcsönvevő?

Frage_AntwortMilyen feltételeknek kell megfelelnie egy munkáltatónak, ha munkaerő-kölcsönzéssel szeretne foglalkozni, illetve kölcsönzött munkavállalókat szeretne foglalkoztatni?

 

 

 

 

A vonatkozó jogszabály szerint kölcsönbeadó lehet

  • az az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerő-kölcsönzést folytathat, vagy
  • az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy – a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában – szövetkezet,

amely megfelel az e törvényben vagy az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.

A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy a kérdéses tevékenységhez regisztráció szükséges, a regisztráció pedig meghatározott kauciós összegek letételének igazolása, megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatárs foglalkoztatása és megfelelő irodahelyiség fenntartása mellett történhet meg. Amennyiben kölcsönvevőként tervezzük kölcsönzött dolgozók igénybe vételét, úgy mindenképp javasoljuk annak gyakori ellenőrzését (leginkább a kölcsönzést megelőzően, de érdemes a kölcsönzés során folyamatosan is), hogy a kölcsönbeadó az illetékes munkaügyi központnál rendelkezik e a fenti regisztrációval. Ennek azért van jelentősége, mivel, ha ez a kikölcsönzés előtt nem történik meg, akkor a dolgozó minden szempontból a kölcsönvevő dolgozójának minősül abban az esetben, ha a kölcsönbeadó cég nem rendelkezik érvényes engedéllyel. Emellett a tőle befogadott számlák ÁFA visszaigénylése is problémákba ütközhet az adóhatóság jelenleg folytatott gyakorlata szerint. Figyelmükbe ajánlanánk, hogy a jelenlegi tb szabályok szerint külföldi munkaerő-kölcsönző igénybe vétele esetén a járulék megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettsége is a magyar kölcsönvevő oldalán jelentkezik, ami igen jelentős többlet terhet ró a foglalkoztatóra.

Kölcsönbe vevő lehet minden jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat (azaz minden munkáltató).

 

Dr. Lórodi László
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Dr. Lórodi László Ügyvédi Iroda / Székesfehérvár