Kiszervezés

A cégemnél átszervezések történtek, így a munkakörömet megszüntetik és az eddigi feladataimat egy külső céggel kívánják ellátni. Felajánlotta a munkaadóm, hogy ez a cég átvesz engem egy fél év múlva, de addig is írjam alá az új módosított munkaszerződésemet. A módosítás abból áll, hogy határozott idejűre módosítja a jelenlegi határozatlan idejű szerződésemet. Attól félek, hogy nem akarják kifizetni a végkielégítésemet. Megtehetik?

Kiszervezések esetében mindig vizsgálni kell, hogy megvalósul-e a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás vagy sem. Jogutódlás esetén lényegében csak a munkáltató személye változik, a munkaviszonyt, illetve a munkaszerződés tartalmát a jogutódlás nem érinti. Ahhoz, hogy eldönthető legyen, hogy a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás megvalósul-e, vizsgálni kell a kiszervezés összes körülményét, így különösen, hogy a kiszervezett tevékenységhez kapcsolódóan eszközöket, esetleg egyes munkavállalókat ad-e át a munkáltató az új cégnek, a kiszervezésre kerülő gazdasági egység, üzem vagy üzemrész megőrzi-e identitását az átadását követően. Amennyiben a munkáltatói jogutódlás feltételei fennállnak, úgy az a cég, amely a kiszervezést követően átveszi az Ön munkaköréhez tartozó feladatokat, köteles Önt a jelenlegi munkaszerződésében foglaltak szerint továbbfoglalkoztatni. Ha azonban az összes körülményt figyelembe véve megállapítható, hogy nem valósul meg jogutódlás, úgy a jelenlegi munkáltatója ajánlatot tehet a munkaszerződés módosítására. Ha elfogadja a munkaviszony határozott idejűvé történő módosítását, úgy az valóban azt jelenti, hogy a határozott idő leteltével az Ön munkaviszonya megszűnik, és a munkáltató nem köteles Önnek végkielégítést fizetni. Természetesen köthető olyan munkaszerződés-módosítás is, melyben megállapodik a munkáltatójával abban, hogy a határozott idő lejárta miatti megszűnés esetén a munkáltató megfizet Önnek egy bizonyos összeget.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda