Eddigi munkaköröm + üzletkötői státusz?

Adminisztratív munkakörben dolgozom egy multi kereskedelmi cégnél. Most arra akarják kötelezni az összes, nem üzletkötői státuszban dolgozó alkalmazottat, hogy üzletkötőként is tevékenykedjenek, saját munkakörük ellátásán túl, megszabott teljesítményrendszerben, egy gyorstalpaló tanfolyam elvégzése után. Jelenlegi munkaköröm – bár munkaköri leírásom nincs – nem ilyen jellegű, és úgy gondolom, ezt nem tekinthetem kötelező szakmai továbbképzésnek sem. Megteheti-e ezt a munkáltató?

Munkáltatója – az átirányításra vonatkozó törvényi rendelkezésektől eltekintve – Önt nem kötelezheti arra, hogy a jelenlegi munkaköréhez tartozó feladatokon túl más feladatokat, sőt gyakorlatilag egy további munkakört lásson el. Erre csak a munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosítása esetén lenne lehetőség. Javasolom viszont, hogy a jelenlegi munkaköréhez tartozó munkaköri leírását kérje el a munkáltatójától, hiszen azt már legkésőbb a munkaviszony létesítésétől számított 30 napon belül meg kellett volna írásban kapnia.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda