Korlátozható a felmondás joga?

Fotolia_Frage_AntwortHamarosan új munkavállalókkal kötünk munkaszerződést. A felmondási időt illetően szeretnénk velük úgy megállapodni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyát meghatározott ideig nem mondhatja fel felmondással. Korlátozhatjuk egy bizonyos időre a felmondás jogát?

Az Mt. szerint a munkaszerződésben a felek megállapodhatnak abban, hogy a munkaviszony annak kezdetétől legfeljebb egy évig nem szüntethető meg felmondással. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkaviszony létesítésétől számított legfeljebb egy évig a munkáltató és a munkavállaló a közöttük fennálló munkaviszonyt csak közös megegyezéssel, illetve a feltételek fennállása esetén azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda