Másként alakul a felmondási idő, ha a munkavállaló, illetve a munkáltató mond fel?

Fotolia_Frage_AntwortAz Mt. szerint másként alakul a felmondási idő attól függően, hogy a munkavállaló vagy a munkáltató szünteti meg a munkaviszonyt felmondással. Megállapodhatunk-e ettől eltérően a munkavállalókkal munkaszerződés keretében?

Az Mt. differenciál a felek között a felmondási idő mértékét illetően. A 69. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a felmondási idő mértéke a munkavállaló számára 30 nap, miközben a 69. § (2) bekezdés pedig csak a munkáltatóra nézve írja elő a felmondási idő meghosszabbodását a munkaviszony tartamának megfelelően. Vagyis főszabályként a munkaviszonyban töltött évek után továbbra is nő a felmondási idő mértéke, azonban kizárólag munkáltatói felmondás esetén.

Természetesen nem kizárt, hogy a felek a munkavállalóra irányadó 30 napos felmondási időtől, illetve a munkáltatóra irányadó felmondási időtől eltérjenek és hosszabb, legfeljebb hathavi (a régi Mt. szerinti egy év helyett) felmondási időben állapodjanak meg a munkaszerződésben. A munkavállalóra főszabályként irányadó 30 napos felmondási időnél hosszabb felmondási időt a munkavállaló számára kollektív szerződés is megállapíthat. Sőt a kollektív szerződés megállapíthat a munkáltatóra nézve rövidebb felmondási időt is. Határozott idejű munkaviszony esetén az eltérő megállapodásnál figyelni kell arra, hogy a felmondási idő legfeljebb a határozott idő lejártáig tart.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda