Korlátozható a mosdó használata munkaidőben?

A munkavállalóink naponta több alkalommal látogatják a mosdót munkaidő alatt. Néhányan közülük a vezetőség meglátása szerint több időt töltenek ott, mint amennyi valóban indokolt lenne. Cégünknél ezért felmerült a kérdés, hogy a mosdók használata az előírt pihenőidőn kívül, munkaidőben korlátozható-e, illetve ha a munkavállalók munkaidő alatt látogatják a mosdót, akkor az ott töltött időtartamra jár-e nekik munkabér?

A munkáltató a munkavállaló részére étkezés, pihenés, illetve egyéb szükségletek kielégítése érdekében pihenőidőt, ún. munkaközi szünetet köteles biztosítani. A Munka Törvénykönyve pontosan definiálja, hogy egyrészt mi minősül munkaközi szünetnek a törvény értelmében, másrészt a munkáltatónak a munkaközi szünetet mikor és milyen mértékben kell kiadnia. Előfordulhat azonban, hogy a mosdó látogatása az előírt munkaközi szüneten kívül, azaz munkaidőben sem elkerülhető. Tény, hogy a mosdóban töltött idő alatt a munkavállaló munkát nem végez, de ismert olyan uniós bírói gyakorlat, melynek értelmében a mosdóban töltött idő – értelemszerűen az előírt munkaközi szüneten túl – munkaidőnek számit, mely időtartamra a munkavállaló ugyanúgy jogosult munkabérre, mint ha munkát végezne.

Korlátozható a mosdók látogatása munkaidőben?

Különösen a munkavállaló testi épségét és egészségét szem előtt tartva a mosdók látogatásának teljes körű tiltása vagy korlátozása munkaidőben a munkavállaló személységi jogát sértené, ezért a munkáltató ilyen jellegű tiltást vagy korlátozást nem rendelhet el.

Esetleges visszaélések elkerülése érdekében ellenőrizhető a mosdók használata?

A munkáltató alapvetően nem jogosult a mosdók használatát például kamerával vagy a ki- és beléptetést rögzítő elektronikus nyilvántartó rendszerrel ellenőrizni, mivel a munkáltató ilyen jellegű intézkedése sértené a munkavállaló személységi jogait. Ettől függetlenül a munkavállaló az adott helyzettel és különösen a jogaival nem élhet vissza, ezért lehetőség szerint a munkavállaló ne töltsön több időt a mosdóban, mint amennyi feltétlenül szükséges és indokolt. Bizonyára felmerülhet a visszaélés gyanúja, ha bebizonyosodik, hogy a munkavállaló a mosdón töltött időt egy kis pihenésre használja, vagy a WC-n ülve több időt szentel az okostelefonjára, mint a személyes szükségletek kielégítésére. Megjegyzem, hogy a gyakorlatban nagyon nehéz meghúzni a vonalat, amely alapján egyértelműen el lehetne dönteni, hogy mennyi az az idő, amelyet indokoltan lehet a mosdóban tölteni és mennyi az az idő, amely ezen már bőven túlmutat.

Jogeset

Egy német jogeset szerint egy munkáltatónak feltűnt, hogy az egyik munkavállalója rendkívül sok időt tölt a mosdóban, ezért 2009. május 8. és május 26. között a munkavállaló mosdóban töltött idejét feljegyezte. A munkáltató megállapította, hogy a munkavállaló ebben az időszakban 384 percet, azaz összesen több mint 6 órát töltött a mosdóban, majd ezt követően ezeket a perceket figyelemmel a megfigyelés időtartamára arányosan felszorozta a munkaviszony teljes időtartamára, mert a munkáltató abból indult ki, hogy a munkavállaló vélhetően mindig ennyi időt tölt a mosdóban. A számítás eredményeként kapott 90 munkaóra ellenértékét, összesen nettó 682 EUR összeget a munkáltató levonta a munkavállaló munkabéréből.

A munkavállaló a Kölni Munkaügyi Bíróság előtt munkaügyi pert indított a munkáltatóval szemben, melynek keretében orvosi igazolás bemutatásával bizonyította, hogy a mosdón töltött hosszabb időnek egészségügyi oka volt. A bíróság a 6 Ca 3846/09 számú ítéletében úgy értékelte, hogy az egészségügyi okoktól függetlenül a mosdóban alkalmanként töltött 18-20 perc ebben az időszakban még nem az az időmennyiség, amely egyértelműen visszaélésre utalna a munkavállaló oldaláról, illetve kifogásolható lenne a munkáltató részéről. A bíróság kiemelte továbbá, hogy a gyakorlatban valóban nehéz egyértelműen meghatározni, hogy általában mennyi lehet az az idő, ami a mosdóban tölthető úgy, hogy ennek munkajogi következménye nem lehet.

Összegezve tehát elmondható, hogy a mosdó használata munkaidőben nem korlátozható, az ott töltött idő – amennyiben nem bizonyítható a munkavállaló visszaélése – munkaidőnek minősül, mely időre a munkavállalónak jár munkabér. A munkavállaló mosdóhasználatának megfigyelése és dokumentálása (pl. tanúkkal és feljegyzés formájában) a munkáltató által – figyelemmel a munkavállaló személységi jogaira – kizárólag a visszaélés konkrét gyanúja esetén elképzelhető. Mivel általánosságban nincs arra formula, hogy mennyi az az idő, amelyet a munkavállaló a mosdóban tölthet indokoltan, ezért vita esetén minden esetet egyenként kell vizsgálni, és a konkrét körülményeket kell mérlegelni.

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda

 

 

***

A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel.