Köteles vagyok a munkaviszony megszüntetésére irányuló közös megegyezést aláírni?

A főnököm tegnap felhívott telefonon és szóban közölte velem, hogy a továbbiakban nem tart igényt a munkámra, döntését pedig nem indokolta. Felszólított, hogy a jövő héten menjek be az irodába és írjam alá a közös megegyezést a munkaviszony megszüntetéséről, de ezt nem szeretném aláírni. Mit tehetek ebben az esetben?

Ha a munkaviszonyát nem kívánja megszüntetni, akkor a közös megegyezést nem köteles aláírni. Erre a munkáltatója nem is kötelezheti, hiszen jogszerűen csak akkor tudnak a felek megállapodni, ha mindkét fél szándéka a munkaviszony megszüntetésére irányul. A munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyt vagy azonnali hatályú felmondással vagy felmondással szüntetheti meg írásban, melyet köteles írásban indokolni.

Amennyiben a munkáltató a felmondást nem foglalja írásba, intézkedését pedig nem indokolja és a munkaviszonyt mégis megszünteti (elszámol önnel és az igazolásokat kiadja), a munkaviszony megszüntetése ebben a formában jogellenes. A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén kerestet terjeszthet elő az illetékes munkaügyi bíróságon.

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda