Köteles vagyok elfogadni az írásbeli értékelésemet, ha annak tartalmával nem értek egyet?

Frage_AntwortKözös megegyezéssel szüntettük meg a munkaviszonyomat. Mivel hamarosan új munkahelyen kezdek dolgozni, ezért kértem a volt munkáltatómtól a munkám írásbeli értékelését. Mit tehetek, ha az értékelés tartalmával nem értek egyet? Kérhetek-e új értékelést?

Ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt, akkor a munkáltató a munkavállaló kérelmére a munkaviszony megszűnésekor vagy legfeljebb az ezt követő egy éven belül a munkavállaló munkájáról írásbeli értékelést ad.

Az esetek többségében a munkavállalók azért kérnek írásbeli értékelést (működési bizonyítványt) a volt munkáltatójukkal, mert az álláskeresés során ezzel kívánják növelni esélyeiket a leendő munkáltatójuknál, illetve a leendő munkáltató eleve kéri az írásbeli értékelés bemutatását. Előfordul azonban, hogy a felek nem éppen békés úton válnak el egymástól, vagy a munkáltató neheztel a munkavállalóra, amiért az úgy döntött, hogy más cégnél folytatja a pályafutását. A kérdés, ami ilyenkor a munkavállalóban megfogalmazódik az, hogy kell-e tartania attól, hogy a munkáltató valótlan vagy torzított értékelést ad számára, illetve ha ez megtörténik, akkor tehet-e ellene egyáltalán bármit is.

Sok esetben a munkáltatónak nem is kell valótlanságot állítania az értékelésben ahhoz, hogy a munkavállalót rossz színben tűntesse fel leendő munkáltatója előtt. A munkavállalóra nézve már az is hátrányos lehet, ha a munkáltató csupán néhány negatív tulajdonságot emel ki az értékelésben, a pozitív tulajdonságokról pedig nem ír. Az írásbeli értékelés tartalma tehát lehet valós, csak éppenséggel teljes körű képet nem ad a munkavállalóról a leendő munkáltatónak.

A kérdésben irányadó bírói gyakorlat éppen ezért rámutat arra, hogy a munkáltatónak az értékelés elkészítése során – a jóhiszeműség és tisztesség elvét szem előtt tartva – minden esetben ügyelnie kell arra, hogy az értékelésben ne ragadjon ki csupán néhány tulajdonságot, hanem a munkavállaló valamennyi tulajdonságát ismertetve teljes körű képet adjon róla a leendő munkáltató számára.

Ha a munkavállaló nem ért egyet az értékelés tartalmával, úgy munkaügyi bírósághoz fordulhat, ahol kérheti a valótlan értékelés megsemmisítését vagy módosítását. Ha a munkavállaló az értékelés hiánya vagy nem megfelelő tartalma miatt esetleg elesik egy álláslehetőségtől, akár kártérítési igényt is előterjeszthet a volt munkáltatójával szemben az illetékes munkaügyi bíróság előtt.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda