Közalkalmazottból munkavállaló

Jár a végkielégítés, ha a közalkalmazott nem járul hozzá a jogviszonyváltáshoz?

Egy olvasónk írta, hogy közalkalmazottként dolgozik egy munkáltatónál, melynek személye hamarosan változni fog, mert a munkáltató azon szervezeti egysége, melyben a közalkalmazott munkát végez, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra. A közalkalmazottat írásban tájékoztatták az átvevő munkáltatónál történő foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartami elemeire vonatkozó ajánlatról. A közalkalmazott azonban úgy döntött, hogy nem kíván az átvevő munkáltatóval munkaviszonyt létesíteni, a munkaszerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot nem fogadja el.

Ilyen esetben mi történik a közalkalmazotti jogviszonnyal? Ha a közalkalmazott nem fogadja el az átvevő munkáltató ajánlatát, munkaviszonyt vele nem létesít, akkor a közalkalmazottnak le kell mondania és a végkielégítésre való jogosultságot elveszíti?

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rögzíti, hogy a tárgyi munkáltatói tájékoztatás kézhez vételétől számítva a közalkalmazottnak 15 (tizenöt) napos határidő áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzon arról, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Amennyiben a közalkalmazott nem nyilatkozik, hallgat, azt a jogszabály rendelkezése alapján úgy kell tekinteni, mintha a további foglalkoztatásához nem járulna hozzá.

Amennyiben a közalkalmazott úgy dönt, hogy a munkáltató által közölt ajánlatot nem fogadja el, vagyis a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó átvevő munkáltatónál történő foglalkoztatásához nem járul hozzá, úgy közalkalmazotti jogviszonya az átadás pillanatában megszűnik, mely tényről a közalkalmazottat a munkáltatója értesíteni köteles.

A jogviszony ezen oknál fogva történő megszűnése esetén a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottat – amennyiben a Kjt,-ben meghatározott időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik – végkielégítés, a határozott idejű kinevezéssel rendelkező közalkalmazottat a határozott időből még hátralévő időre járó járótávolléti díj, de maximum egy évre járó távolléti díj illeti meg. A védett korú közalkalmazott végkielégítésének mértéke viszont nem emelkedik, a Kjt. 37. § (7) bekezdése nem alkalmazandó. A közalkalmazott a Kjt,-ben meghatározott időtartamú közalkalmazotti jogviszony ellenére végkielégítésre csak abban az esetben nem jogosult, ha a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

Ezen esetkörrel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy megalapozatlan azon munkáltatói fenyegetés, riogatás, hogy a közalkalmazott a vele közölt ajánlat el nem fogadása esetén köteles jogviszonyát lemondással megszüntetni, ahogy megalapozatlan azon kijelentés is, hogy az átvevő munkáltatónál történő foglalkoztatás visszautasítása esetén a közalkalmazottat végkielégítés ne illetné meg.

(Közzétéve először: 2020. december 3.)

Dr. Csondor Cecília
Ügyvéd

 

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!

 

Photo: fizkes / Shutterstock