Közös megegyezés – lehet végkielégítésben megállapodni?

A munkáltató megválna a dolgozójától, de a jelenlegi helyzetében a közös megegyezést szorgalmazza, és a közös megegyezés alapján végkielégítést fizetne. A kérdésem az, hogy erre ilyen formában van-e törvényi lehetősége, és ha nincs, milyen jogcímen fizetheti ki a munkáltató mégis a végkielégítésnek megfelelő 8 havi bért?

Ha a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntetik meg, akkor a munkavállalónak kizárólag az jár, amiben a felek megállapodtak. Ha a felek a munkaviszony megszüntetésére irányuló közös megegyezésben nem állapodnak meg végkielégítés fizetésében, akkor a végkielégítés – még ha az esetleg munkáltatói felmondás esetén járna is – a munkavállalónak nem jár. Azonban nincs akadálya annak, hogy a felek kifejezetten megállapodjanak abban, hogy a munkáltató a munkaviszony megszüntetésére tekintettel végkielégítést fizessen a munkavállalónak.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda