Szóbeli megállapodás alapján létesíthetünk munkaviszonyt?

A munkáltatómmal szóban megállapodtunk abban, hogy munkaviszonyt létesítünk és az erről szóló szerződést hamarosan megírjuk. Szóban megállapodtunk a munkabéremben, az ellátandó feladatokban és a munkaidőmben is. Azóta eltelt már közel másfél hónap, a munkaszerződést még nem foglaltuk írásba, de a munkámat már első naptól végzem.

A Munkáltatóm tegnap közölte velem, hogy nem szeretne engem tovább foglalkoztatni a cégnél és miután az írásbeliség elmulasztása miatt nem is jött létre közöttünk érvényes munkaszerződés, ezért írásba foglalt felmondást sem kapok, hanem csak szóban tájékoztat.

A Munka Törvénykönyve irányadó rendelkezése szerint a munkaszerződést írásba kell foglalni, a munkaszerződés írásba foglalásáról pedig a munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére azonban csak a munkavállaló – a munkába lépést követő 30 napon belül – hivatkozhat. Ha tehát Ön a munkába lépést követő 30 napon belül nem fordult munkaügyi bírósághoz annak érdekében, hogy a munkaügyi bíróság állapítsa meg a munkaszerződés érvénytelenségét, úgy a munkaviszony Ön és a munkáltatója között – az írásba foglalás elmaradása ellenére – létrejött. Ebből kifolyólag a munkáltató – amennyiben Önt a továbbiakban foglalkoztatni nem kívánja – köteles a munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvében foglalt feltételeknek megfelelően írásban megszüntetni.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda