Közös megegyezéssel szeretném megszüntetni a munkaviszonyomat, de a munkáltatóm nem járul hozzá

Januárban tölti be gyermekem a 3. életévét. Nem szeretnék a jelenlegi munkahelyemre visszamenni dolgozni, mert kaptam egy másik cégtől ajánlatot, amelyet szívesen elfogadok.

Szeretném ezért a határozatlan idejű munkaviszonyomat mielőbb közös megegyezéssel megszüntetni, de a munkaadóm arról tájékoztatott, hogy erról szó sem lehet. Kérdésem az, hogy a munkaadóm megtagadhatja-e a közös megegyezés aláírását, illetve mi a megoldás?

A munkaviszonya csak abban az esetben szüntethető meg közös megegyezéssel, ha a munkaviszony megszüntetésére mindkét fél akarata irányul. Mivel tehát mindkét fél szándéka szükséges a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéshez, a munkaviszony ily módon való megszüntetése nem kényszeríthető ki a másik féllel szemben. Ha a munkáltatója már konkrétan jelezte, hogy a munkaviszonyt közös megegyezéssel nem kívánja megszüntetni, a határozatlan idejű munkaviszonyát – amennyiben azonnali felmondás alapjául szolgáló ok nem áll fenn – kizárólag felmondással szüntetheti meg. Ön a felmondását nem köteles megindokolni.

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda