A szabadság kiadása próbaidő alatt

Három hónapos próbaidőmet töltöm az új munkahelyemen, és szeretnék néhány napra szabadságra menni. Jár a próbaidő alatt szabadság, vagy a munkáltató belátására van bízva, hogy a próbaidő alatt elenged?

A szabadság kiadásának időpontját a munkáltató határozza meg, azonban a munkáltató évente 7 munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, illetve ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, úgy a 7 munkanap szabadságot arányosítani kell.Utóbbi szabályt a munkáltatónak viszont nem kell alkalmazania a munkaviszony első 3 hónapja, vagyis a próbaidő alatt. Ha tehát a próbaidő alatt szeretne szabadságra menni, akkor ennek engedélyezése valóban kizárólag a munkáltató belátásától függ.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda