Melyik munkaügyi bíróságon terjeszthetem elő a keresetet?

Frage_AntwortA volt munkáltatóm egy építőipari cég, melynek székhelye Győrben van. A munkavégzés helye a munkaviszonyom megszűnéséig viszont Tolna megyében volt …

… Vitatom a munkaviszonyom megszüntetésének jogszerűségét, ezért pert kívánok indítani a volt munkáltatómmal szemben. Melyik munkaügyi bíróságon kell a keresetet előterjesztenem?

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény („Pp.”) 349/B. § (2) bekezdése szerint munkaügyi perre kizárólag a munkáltató székhelye szerinti, illetőleg a munkáltató azon telephelye szerinti munkaügyi bíróság illetékes, ahol a munkavállaló munkaszerződése alapján munkát végez, vagy végzett.

A munkáltató telephelye a Pp. fent hivatkozott törvényi rendelkezése értelmében nem feltétlenül egyenlő a cégtörvény („Ctv.”) 7. § (2) bekezdésben foglalt telephellyel. Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a munkáltatónak Tolna megyében van-e a Ctv. alapján bejegyzett telephelye vagy sem, ha a munkavégzésre Tolna megyében került sor, akkor az munkajogi szempontból a Pp. fenti rendelkezésével összhangban telephelynek minősül. Ebből kifolyólag – a munkavégzés helyére figyelemmel – a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes, a keresetet tehát ott kell előterjesztenie.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda