Mit tehetek, ha a munkáltató nem adja ki az igazolásokat és nem fizeti ki a munkabéremet?

Frage_AntwortPróbaidő alatt megszüntettem a munkaviszonyomat. Ez több mint két hete történt, de azóta sem kaptam meg az igazolásokat és a munkabéremet sem fizették még ki. Milyen lehetőségeim vannak, kihez fordulhatok?

Amennyiben a munkaviszonyát próbaidő alatt szüntette meg azonnali hatályú felmondással, úgy az irányadó törvényi rendelkezések alapján az igazolásokat és a munkabért legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon kell kiadni, illetve kifizetni a munkavállaló részére.

Ha a munkáltató nem adja ki az előírt határidőn belül a munkavállaló részére kiadandó igazolásokat, valamint nem fizeti meg a munkabért, úgy a munkavállalónak két lehetősége van:

  1. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény alapján a munkavállaló eljárást kezdeményezhet a munkáltatóval szemben az illetékes munkaügyi hatóság (munkaügyi felügyelőség) előtt. A munkaügyi felügyelő jogosult a munkaügyi ellenőrzés során az igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó törvényi rendelkezések betartását ellenőrizni. A munkaügyi felügyelő kötelezheti a munkáltatót a szabálytalanság megszüntetésére meghatározott határidőn belül. Ha a munkáltató a munkaügyi felügyelő felhívása ellenére a törvényi kötelezettségének továbbra sem tesz leget, úgy a munkaügyi felügyelő a munkáltatóval szemben bírságot szabhat ki. Fontos ennek kapcsán megjegyezni, hogy a munkaügyi felügyelő a munkaügyi bírósággal ellentétben végrehajtást nem rendelhet el.

     

  2. A munkavállaló nem köteles a munkaügyi hatósághoz fordulni, hanem igényét a munkáltatóval szemben akár az illetékes munkaügyi bíróság előtt is érvényesítheti munkaügyi per keretében. A jogerős bírósági ítélet – a munkaügyi hatóság határozatával ellentétben – végrehajtási záradékkal ellátható, melynek következtében a munkavállaló jogainak érvényesítése érdekében szükség esetén bírósági végrehajtót is bevonhat.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy a munkaügyi felügyelő az adott kérdésben intézkedést nem hozhat, ha a munkáltató és a munkavállaló között a munkaügyi ellenőrzést megelőzően munkaügyi per indult ebben a kérdésben.

 

Mark.mp1Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda