Milyen munkáltatói magatartás alapozhat meg egy azonnali hatályú felmondást?

A főnökömmel néhány napja vitába keveredtem, és szeretném tudni, hogy a vele történt összetűzés tekinthető-e olyan magaratásnak, amely részemről a munkaviszony fennállását lehetetlenné teszi és megalapozza az azonnali hatályú felmondást?

A munkavállaló akkor élhet az azonnali hatályú felmondással, ha a munkáltatója a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A Munka Törvénykönyve nem mondja meg, hogy pontosan mit jelent az, hogy a munkáltató olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását, hiszen az életviszonyok sokszínűsége folytán nem is lehetne az ilyen magatartásokat kimerítően felsorolni. Ezért minden esetben a konkrét körülményeket kell gondosan mérlegelni ahhoz, hogy eldöntsük, megalapozhat-e a munkáltató magatartása egy azonnali hatályú felmondást.

Általánosságban elmondható, hogy a munkáltatói magatartásnak kellően súlyosnak kell lennie ahhoz, hogy az azonnali hatályú felmondás megalapozott legyen. Az Ön esetében például, ha „csupán” arról van szó, hogy Ön és a felettese szakmai vitába keveredtek, akkor ez önmagában semmiképpen nem szolgálhat az azonnali hatályú felmondás alapjául. Ha viszont a vita során a felettese pl. durván, sértő hangnemben beszélt, becsületsértő volt, esetleg megalázta a kollégák előtt, akkor adott esetben ez a munkáltatói magatartás megalapozhatja az azonnali hatályú felmondást.

Felhívom azonban a szíves figyelmét, hogy csak az eset minden körülményének ismeretében lehetséges eldönteni azt, hogy a munkáltatói magatartás valóban olyan súlyos volt, hogy a munkavállaló emiatt azonnali hatályú felmondással élhet. Az azonnali hatályú felmondással egyebekben az ennek alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül lehet élni, és a munkavállaló írásban köteles az azonnali hatályú felmondását megindokolni.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda