Minden vezető esetében mellőzhető a felmondás indokolása?

Társaságunk a pénzügyi igazgatótól meg szeretne válni. Úgy tudjuk, hogy a munkáltató egy vezető munkaviszonyának megszüntetéskor nem köteles megindokolni a felmondást. Mire kell ügyelnünk a felmondás elkészítése során?

A munkáltató hierarchiájában vezető tisztséget betöltő pénzügyi igazgató nem feltétlenül minősül vezető állású munkavállalónak a Munka Törvénykönyve szerint, illetve e tisztség betöltése még nem jelenti azt, hogy a pénzügyi igazgatóra a vezetőkre vonatkozó törvényi rendelkezéseket lehet alkalmazni.

A Munka Törvénykönyve („Mt.”) alapján vezető állású munkavállalónak minősül a munkáltató első számú vezetője (pl. ügyvezető, vezérigazgató) és a helyettesítésére jogosított munkavállaló. Utóbbi lehet akár a pénzügyi igazgató, amennyiben jogosult az ügyvezetőt részben vagy egészben helyettesíteni és ennek megfelelően döntéseket hozni. Az Mt. továbbá lehetővé teszi, hogy munkáltató a munkavállalóval a munkaszerződésben kifejezetten megállapodjon arról, hogy rá a vezető állásúakra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. De utóbbi kizárólag akkor lehetséges, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és az alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét.

Az Mt. irányadó rendelkezése alapján a munkáltató főszabályként nem köteles a felmondást indokolni, ha az érintett munkavállaló a törvény értelmében vezető állású munkavállaló, vagy a munkaszerződésben a vezetőkre vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazását kötötték ki a felek. A felmondás indokolásának mellőzéséhez tehát nem elegendő, hogy a munkavállaló munkakörének elnevezésében szerepel a „vezető” szó (pl. műszakvezető, pénzügyi vezető).

A pénzügyi igazgató munkaviszonyának felmondásakor vizsgálni kell, hogy a pénzügyi igazgató jogosult-e az első számú vezető helyettesítésére, vagy a felek a munkaszerződésben esetleg megállapodtak-e abban, hogy a pénzügyi igazgatóra a vezető állású munkavállalókra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. Amennyiben valamelyik kitétel fennáll, úgy a munkáltató a felmondást nem köteles indokolni. A felek azonban a munkaszerződésben jogosultak a törvénytől eltérően megállapodni, azaz kiköthetik, hogy a munkáltató a felmondást mégis köteles megindokolni. Ilyen esetben értelemszerűen fennáll a munkáltató indokolási kötelezettsége.

Ha viszont a pénzügyi igazgató sem részben, sem egészben nem jogosult az első számú vezető helyettesítésére, valamint a felek a munkaszerződésben sem állapodtak meg a vezető állásúakra vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazásában, úgy a munkáltató a felmondást köteles indokolni.

(A cikket először 2018. november 4-én publikáltuk).

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel.
 
Photo: Andrii Yalanskyi / Shutterstock