A munkabér kifizetése készpénzben

A pénzfelvétel után fizetendő tranzakciós díj megemelése óta egyre több munkavállaló kéri készpénzben a munkabérét. A munkáltatók bizonytalanok és gyakran hárítanak.

2013. augusztusban jelentősen megemelkedett a pénzfelvétel után fizetendő tranzakciós díj mértéke. A banki költségek csökkentése miatt egyre több munkavállaló kéri a munkabér kifizetését készpénzben. A munkáltatók bizonytalanok, és kérdés számukra, hogy az ilyen jellegű munkavállalói kérésnek eleget kell-e tenniük, illetve ennek kapcsán milyen speciális munkajogi szabályokat kell figyelembe venniük.

Készpénzben vagy utalással?

A munkabért a Munka Törvénykönyve („Mt.”) szerint készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni. A munkáltató viszont egyik kifizetési módról sem rendelkezhet egyoldalúan. A munkáltató a munkabért átutalással akkor fizetheti meg, ha

  • a munkabér utalását kollektív szerződés rendelkezése előírja, vagy
  • a munkavállaló ezzel a munkáltatót megbízza, azaz a felek a munkabér utalással történő kifizetésében a munkaszerződésben megállapodnak. A felek ebben megállapodhatnak a munkaviszony létesítésekor, de akár utóbb, bármikor a munkaviszony fennállása alatt is.

A munkabér utalására vonatkozó kollektív szerződéses rendelkezés hiányában a felek a munkaszerződésben megállapodhatnak a munkabér készpénzben történő kifizetésében is. Azonban egyre több olyan munkavállaló kéri a munkabérének a kifizetését készpénzben, aki már a munkaviszony létesítéskor megbízást adott a munkáltatónak a munkabér utalására, azaz a felek a munkabér utalással történő kifizetésében a munkaszerződésben korábban megállapodtak.

Köteles a munkáltató készpénzben fizetni, ha a munkavállaló ezt utólag kéri?

A munkaszerződést, illetve az abban foglalt megállapodásokat egyik fél sem módosíthatja egyoldalúan. Ha tehát a felek a munkaviszony létesítésekor a munkabér átutalással történő kifizetésében állapodtak meg, a munkáltató nem köteles hozzájárulni a megállapodás módosításhoz, nem köteles eleget tenni a munkavállaló készpénzes kifizetésre irányuló kérésének. Ettől függetlenül annak továbbra sincs akadálya, hogy a felek a korábbi megállapodást egyező szándékuk esetén módosítsák és megállapodjanak a munkabér készpénzben történő kifizetésében.

A munkáltatók miért nem szeretik a készpénzt?

A készpénzes kifizetések kezelése a munkáltató számára igen csak körülményes lehet. A készpénzt a munkáltatónak először le kell emelnie a bankszámlájáról, viselve az ezzel kapcsolatosan felmerülő tranzakciós díjat. Ezt követően a pénzt el kell juttatni a pénzintézettől a munkáltató székhelyére vagy telephelyére, mivel főszabályként a munkabért készpénzben a munkahelyen kell kifizetni a munkavállalók részére.

A munkáltatónak a pénz biztonságos szállítását a pénzintézet és a munkahely között meg kell oldania. Az ilyen és hasonló jellegű feladatokat az outsourcing lehetőségével élve a munkáltatók előszeretettel szervezik ki nyugdíjas korú vállalkozóknak, akikről senki nem feltételezné a villamoson, hogy a kabátja belső zsebében éppen 10 millió forintot tartogat egy borítékban. Aki viszont nem szívesen kockáztat, kénytelen más megoldást találni. Szóba kerülhet esetleg még a futár, a „Szállító”, de leginkább egy vagyonvédelmi társaság, amely az ilyen jellegű feladatok elvégzéséhez engedéllyel, megfelelő eszközökkel és szakképzett vagyonőrökkel rendelkezik, valamint felelősséget is vállal a pénz biztonságos szállításáért. Ennek – nem csekély – költségeit is értelemszerűen a munkáltató viseli. A munkahelyre beérkezett pénzt pedig a munkáltatónak biztonságos körülmények között kell tárolnia, valamint pénztárost kell alkalmaznia, aki a pénzt és a pénztárat kezeli, a munkabér kifizetéséről gondoskodik.

Azon felül, hogy a készpénzhez való hozzáférés, annak szállítása, tárolása és kezelése körülményes, a munkáltatónak a munkabér készpénzben történő kifizetése esetén – az utalással ellentétben – számos speciális munkajogi szabályt kell figyelembe vennie és adott esetben alkalmaznia.

Speciális munkajogi szabályok a munkabér készpénzben történő kifizetése esetén

Az egyik ilyen speciális szabály arról szól, hogy a munkabért a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni, ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén.

Példa: Ha a bérfizetés napja minden naptári hónap 10. napja, de a munkavállaló az adott hónap 5. napján keresőképtelenné válik és előreláthatólag a bérfizetés napjáig, azaz 10-ig nem tér vissza a munkahelyére, úgy a munkabért részére – a munkáltató költségére – a tartózkodási helyére kell megküldeni. Utóbbi jelentheti akár azt is, hogy a például Budapesten működő munkáltató kénytelen saját költségén a munkabért a munkavállalónak akár Nyíregyházára megküldeni, ha a munkavállaló például az ápolása miatt éppen ott tartózkodik.

A munkáltatónak készpénzes fizetés esetén a szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetni

  • a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint
  • az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.

Példa: Ha a bérfizetés napja minden naptári hónap 10. napja, de a munkavállaló az adott hónap 5. és 25 napja között szabadságon van, akkor a munkáltatónak még a szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetnie egyrészt az előző hónapra járó munkabért, amit amúgy az adott hónap 10. napján fizetett volna meg, valamint előre ki kell fizetnie az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért is.

A munkáltató a munkabért köteles a munkavállaló által megadott címre elküldeni, ha a munkaviszonya bérfizetési nap előtt megszűnt. Az elküldés költsége a munkáltatót terheli.

Példa: Hasonló a helyzet, mint a fenti esetben, vagyis ha a bérfizetés napja minden naptári hónap 10. napja, de a munkavállaló munkaviszonya az adott hónap 5. napján szűnik meg, úgy a munkabért részére – a munkáltató költségére – az által megadott címre kell elküldeni. Ez esetben is előfordulhat, hogy a például Budapesten működő munkáltató kénytelen saját költségén a munkabért a munkavállalónak akár a Nyíregyházán bejelentett lakcímére megküldeni.

Jól látható, hogy a biztonsági és egyéb technikai tényezőkön felül a munkabér készpénzben történő kifizetése jelentős többletköltséggel jár, melyet a munkáltatók érthetően nem szívesen viselnek.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász

 

 

 

 

***

A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel (ÁSZF).