Jár-e végkielégítés, ha a munkáltatói felmondás indoka az egészségi okból eredő alkalmatlanság?

A munkáltatóm a munkaviszonyomat egészségi okokból eredő alkalmatlanság miatt felmondással megszünteti. A HR osztály arról tájékoztatott, hogy a betöltött 6 évem ellenére nem jár nekem a törvény szerinti kéthavi végkielégítés, mert a munkaviszonyom nem a munkáltató működésében rejlő ok miatt, hanem alkalmatlanság miatt kerül megszüntetésre.

A 2012. július 1-je előtt hatályban lévő Munka Törvénykönyve („1992-es Mt.”) szerint a munkavállalónak akkor is járt végkielégítés – feltéve, hogy a munkaviszonyban töltött időre vonatkozó egyéb törvényi feltételek fennálltak – ha a munkaviszonya akár a magatartása, akár a képessége miatt került megszüntetésre munkáltatói rendes felmondással.

Az 1992-es Mt. rendelkezéseitől eltérően a 2012. július 1-jén hatályba lépett új Munka Törvénykönyve („2012-es Mt.”) a végkielégítésre való jogosultságot másként szabályozza. A 2012-es Mt. alapján már nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

Ha tehát a felmondás indoka a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képessége, azaz a munkavállaló munkaviszonya egészségi okból eredő alkalmatlanság miatt kerül megszüntetésre munkáltatói felmondással, úgy az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén természetesen továbbra is jár a végkielégítés, azt a munkáltatónak az egyéb járandóságokkal együtt meg kell fizetnie.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda

 

 

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel.