Szakirányú képzés esetében jár-e szabadság?

Szakirányú továbbképzésre járunk és szeretnénk tudni, hogy tanulmányi szerződés megkötése nélkül jár-e a szakdolgozat írására, államvizsgára és a szigorlati vizsgákra tanulmányi szabadság? A rendes évi szabadságból, vagy fizetés nélküli szabadságként adható-e ez a szabadság?

A kulcskérdés az Önök esetében elsődlegesen az, hogy a szakirányú továbbképzés, amelyben részt vesznek, iskolai rendszerű képzésnek minősül-e vagy sem? Ha iskolai rendszerű képzésben vesznek részt, a munkáltató köteles a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani. A munkáltató vizsgánként – ha egy vizsganapon több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként – a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidőt köteles biztosítani. A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidőt köteles biztosítani. A nem iskolai rendszerű képzésben vesznek részt, tanulmányi munkaidő-kedvezmény – tanulmányi szerződés hiányában – csak abban az esetben jár, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl.: kollektív szerződés) elrendeli.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda